Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

OSMANLIDA İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATI Osmanlı imparatorluğunda modern güvenlik teşkilatının oluşumu açısından Yeniçeri Ocağının Lağvedildiği 1826 yılı bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten 1879 yılına kadar olan süreçte güvenlik kurumlarının dağınık bir yapısı olmuş ve zaman içinde hızlı değişimler gerçekleşmiştir. Bununla birlikte dönemin sonuna ...

Devamını oku

2. Mahmut Döneminde Eğitim Alanındaki Islahatlar

EĞİTİM ALANINDAKİ ISLAHATLAR  Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra askerî alanda yapılan yeni düzenle­melerde uygulanan modern yöntemlere uyularak eğitim alanında ıslahat hareketle­rine girişildi. Bu bakımdan ülkede eğitim ve öğretimin yapılmakta olduğu medre­seler aynen korundu, fakat modern Avrupa esasları kabul edildi.[1] Bu doğrultuda ...

Devamını oku

MEHMET ALİ PAŞA AYAKLANMASI VE MISIR SORUNU  XVIII. yüzyılın sonlarından 1830 yılına değin son derecede önemli hayati nite­likte çeşitli dış ve iç sorunlarla uğraşmak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu, bir yandan bunların çözümlenmesi amacıyla birçok savaşlar ve politik girişimler yaparken, öbür yandan da ...

Devamını oku

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİYLE İLİŞKİLER Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey-Amerika'da Atlas Okyanusu-Missippi ır­mağı arasındaki topraklar da İngiltere'ye tâbi olarak bulunan 13 koloninin giriş­tikleri başardı çetin bağımsızlık mücadelelerinden sonra kurulmuştu (1783). Böylece Amerika Birleşik Devletleri, kuruluşundan sonraki yularda Missippi ır­mağının batı yönünde sınırlan büyük ...

Devamını oku

FRANSIZLARIN CEZAYİR'İ İŞGALİ Büyük Türk amirali Barboros Hayrettin Paşa tarafından fethedile­rek Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alman (1533) Cezayir, daha sonra zap-tedilen Tunus ve Trablusgarp ile beraber Osmanlı yönetiminde Garp Ocakları adıyla teşkilatlanmıştı.[1] Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtar (yan resmi) sayılabilen bir deniz ...

Devamını oku