Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Liselere Giriş Sınavı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Örnek Soruları

Liselere Giriş Sınavı Sınavı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi

Tebrikler - Liselere Giriş Sınavı Sınavı İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda millî cemiyetlerden bazılarının kuruluş amaçları verilmiştir:
 • * Trakya - Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri-Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak istedi.
 • * Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in işgal edilmesine karşı çıktı. Bu bölgenin Türklere ait olduğunu kanıtlamak için çalışmalar yaptı.
 • * Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti: Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu.
 • * Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresini, Fransız ve Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
 • Buna göre millî cemiyetler ile ilgili,
 • I. Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.
 • II. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı mücadele etmişlerdir.
 • III. Düşmana karşı birlikte hareket etmişlerdir.
 • yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
A) Yalnız
B
B) I ve II.
C
C) II ve III
D
D) I, II ve III.
Soru 2
 • Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.” maddesine yer verildi.
 • Sivas Kongresi’nde; Anadolu’daki tüm ulusal güçler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
 • Yukarıdaki maddelerle;
 • I. Millî egemenliği hâkim kılma,
 • II. Güç birliğini sağlama,
 • III. Hukuk birliğini kurma,
 • IV. Millî kültürü geliştirme
 • amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?
A
A.I ve II.
B
B) I ve IV.
C
C) II ve III.
D
D) III ve IV.
Soru 3
Mustafa Kemal, bölgesel kurtuluş yolları arayan ve birbirinden ayrı faaliyet gösteren millî cemiyetlerle kesin bir zafere ulaşılamayacağı düşüncesindeydi. Ona göre vatanın ve milletin kurtuluşu için öncelikle bu kuruluşların güçlerini birleştirmeleri gerekiyordu. Millî Mücadele kahramanlarından Mareşal Fevzi Çakmak da cemiyetlerin birleşmesi gerektiğine inanmış ve bu konu hakkında “Eğer Mondros Mütarekesi’ni takip eden aylarda, bir uçaktan Anadolu’ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal’in meşalesi temin etti.” sözlerini söylemiştir.  
 • Mareşal Fevzi Çakmak, aşağıdakilerden hangisini “Işıldayan Çoban Ateşleri”ne benzetmektedir?
A
A) Millî Mücadele kahramanlarını
B
B) Millî cemiyetleri
C
C) Ordu birliklerini
D
D) Milletvekillerini
Soru 4
Mustafa Kemal, “Nutuk” adlı eserinde Lozan Barış Görüşmeleri hakkında aşağıdaki ifadeyi kullanmıştır:
 • “Bir süre Ankara’dan Lozan Konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabii buluyordum. Çünkü Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.”
 • Bu parçada geçen “yüzyılların hesabı” sözüyle Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir?
A
A) Avrupalı devletler ile uzun zamandır süregelen sorunları
B
B) Türk devletinin kurulmasına karşı çıkılmasını
C
C) Düşmanın Kurtuluş Savaşı’nda yenilmesini
D
D) Osmanlı-Avrupa işbirliğinin sağlanmasını
Soru 5
Ahmet Ethem’in, validesine son mektubu:
 • “Dört asker doğurmakla iftihar eden şanlı Türk annesi, Mustafa Kemal Paşa’m ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Bu emirlerle halkımızdan, sizlerden yurdumuzun kurtuluşu için elinizdeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemelerin bir kısmını Türk ordusuna vermenizi istedi. Ben, gözünüzü kırpmadan ordumuz için elinizden gelen fedakârlığı yapacağınıza eminim…”
 • Ahmet Ethem’in cepheden gönderdiği bu mektuba göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
A) Halk seferberliğe çağrılmıştır.
B
B) Yurdun bağımsızlığı amaçlanmıştır.
C
C) Devletin imkânları yetersiz kalmıştır.
D
D) Millî Mücadele başarıya ulaşmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
Son
Geri dön