Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

9.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Sınav Örnek 3)

NO SORU
1 Tarihin tanımını yapınız.
2 Birinci elden ve ikinci elden kaynakları açıklayınız.
3 Tarihi zaman, mekana ve konuya göre sınıflandırılmasına örnekler veriniz.
4 Pankuş, Ziggurat, Hammurabi, Mikrolit, Hiyeroglif, Tavananna, Papirüs, Firavun, Kast Sistemi, Satraplık kelimelerini açıklayınız.
5 Tarih çağları neyin bulunması ile başlar?
6 Mezopotamya nereye verilen isimdir?
7 İlk yazılı kanunu kim çıkartmıştır?
8 Tarihteki ilk mutlak krallığı kim neye dayandırarak kurmuştur
9 Anadolu’ya yazıyı kimler getirmiştir?
10 İskitlerin ünlü destanları ve bu destanların konusu nedir?
11 Mısırlılar’ın uygarlığa yapmış olduğu katkılar nelerdir?
12 Çin’de görülen dinler nelerdir?
13 Bugünkü Latin Alfabesinin temelini hangi uygarlık atmıştır?
14 Anadolu’daki ilk uygarlığı hangi uygarlık kurmuştur?
15 İyonyalı ünlü bilim adamlarını bilim dalları ile birlikte yazınız.
16 Ege ve Yunan Uygarlığı nereleri kapsar?
17 Hellenistik Kültür ve Hellenistik Dönemin tanımını yapınız.
18 Roma Uygarlığı niçin ikiye ayrılmıştır? Batı ve Doğu Roma Devletleri’nin başkentleri nereleridir?
19 Hint Uygarlığında görülen Kast sisteminin olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız?
20 İyon uygarlığı hakkında bilgi veriniz?
21 Frig uygarlığının tarımı korumak için yaptığı yasalar hakkında bilgi veriniz?
22 Devlet yönetiminin belirli bir sınıf yada grubun elinde olduğu yönetim sistemine………………denir.
23 2.Mete Han,Çin’e düzenlediği seferler  sonucunda Çin’i topraklarına katmayıp,baskı altında tutmayı devletin çıkarları açısından uygun görmüştür.Bu durumun en önemli sebebi nedir?Açıklayınız.
24 Avrupa Hun – Kök Türk – Uygur Devleti  – Kut –  Aygucı  – Uygur Devleti –  Sav  – Balbal   –  Oğuş  – Şaman

Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

 • İlk Türk devletlerinde atasözü
 • Din değiştiren ilk Türk devletinin adı
 • İlk Türk devletlerinde mezarların başına konulan heykeller
 • Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi
 • Avrupa’da kurulan ilk Türk devletinin adı
 • İlk Türk devletlerinde aile
 • Göç ve Türeyiş destanlarına ait olan Türk devletinin adı
 • İlk Türk devletlerinde hükümdarın emirlerini ve meclisin kararlarını uygulayan hükümetin başı, vezir
 • Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletinin adı
 • İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı
25 Kıpçaklar  , Avarlar  , Kuzey Hunları  , Tuna Bulgarları , Karluklar ‘ı aşağıda ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

 • İstanbul’u iki defa kuşatan Türk Devleti :
 • Avrupa’da Hıristiyanlığı kabul eden Türk devleti:
 • İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu:
 • Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğu:
 • Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu:
26 Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru kelimeyi giriniz.

 • Türklerin Orta Asya’daki yaşadıkları ve anayurtları olan bölgenin adı _ _ _ _ _ _ _ _
 • Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı _ _ _ _ _ _ _ dır.
 • Hunlar ile Çinliler en çok ticari alanda _ _ _ _ _ _ _ _ için mücadele etmişlerdir.
 • İlk Türklerde savaşlarda en çok _ _ _ _ _ taktiği kullanılmıştır.
 • Hunlarda devlet işleri boy beylerinin de katıldığı _ _ _ _ _ _ _ _ da görüşülürdü.
 • Kavimler Göçü ile Avrupa’da siyasi alanda _ _ _ _ _ _ _ _ _ (derebeylik) sistemi etkili olmuştur.
 • Avrupa Hunları _ _ _ _ _ _ döneminde en güçlü dönemini yaşadı.