Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

9.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Sınav Örnek 4)

 

NO SORU
1 Tarihin konusu nedir?
2 Yazılı, sözlü, kalıntı ve sesli ve çizili kaynaklara örnekler veriniz.
3 Türklerin kullandığı takvimler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
4 Tarihe yardımcı bilimleri kısaca açıklayınız.
5 Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş Çağlarını kısaca açıklayınız.
6 Yazıyı hangi uygarlık bulmuştur?
7 Sümerlerin uygarlık tarihine yaptığı katkılar nelerdir?
8 Babil Kralı Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına göre nasıldır?
9 Anadolu’da ilk yazılı tabletler nerede bulunmuştur ve kimlere aittir?
10 Mısır nerededir? Buradan hangi nehir geçer?
11 İran’ın ilk kavimleri hangileridir?
12 İpek Yolu nedir?
13 İlk Tek Tanrılı din hangisidir? Hangi uygarlığa inmiştir?
14 Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartuların kuruldukları yer ile başkentlerini yazınız.
15 Lidyalılar neyi bulmuşlardır?
16 Ege ve Yunan Uygarlığı kaç döneme ayrılır?
17 Roma uygarlığı kaç döneme ayrılır?
18 Doğu Roma ve Batı Roma hangi kültür, mezhep ve dili benimsemişlerdir?
19 İbrani (yahudi) uygarlığında musevilik dinin  millileştirilmesinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını yazınız?
20 Yönetim sistemlerinin adlarını yazınız ve birini açıklayınız?
21 Mezopotamya neresidir açıklayınız?
22  Devlet yöneticisinin dini yetkilere sahip olduğu yönetim sistemine.ne ad verilir?
23 Türklerin kullandıkları alfabeleri yazınız.
24 Orhun yazıtlarının önemini iki cümle ile açıklayınız.
25 Türklerde Ergenekon’dan çıkışı, baharın gelişi,doğanın uyanışı ve on iki hayvanlı Türk takviminin başlangıcı olarak kabul edilen ve bayramın adı nedir? Yazınız.
26  Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru kelimeyi giriniz.

  • Birinci KökTürklerin ilk Hükümdarı _ _ _ _ _  Kağan dönemidir.
  • KökTürklerde  devletin batı kısmı Kağan’ın kardeşi ve çocukları tarafından _ _ _ _ _ unvanı ile yönetilmiştir.
  • İkinci KökTürk Devleti’nin diğer adı _ _ _ _ _ _  devletidir.
  • İkinci KökTürkler’den kalan _ _ _ _ _  Kitabeleri tarih ve edebiyat için çok önemli kaynaklardır.
  • Uygurların  _ _ _ _  dinini kabul etmesi yerleşik hayata geçmelerinde etkili olmuştur.
  • Avrupa hüküm süren 619 ve 626’da iki defa İstanbul’u kuşatan Türk devletinin adı _ _ _ _ _ _ _
  • Boris Han zamanında  _ _ _ _  Bulgar Devleti  Hristiyanlığa geçmiştir.