Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

9.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Sınav Örnek 5)

 

NO SORU
1 Tarihte deney var mıdır? Niçin?
2 Tarihi niçin sınıflandırıyoruz.
3 Tarih yazıcılığı çeşitleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.
4 Tarih çağları şemasını çiziniz.
5 Bakır, Tunç ve Demir Çağlarını kısaca açıklayınız.
6 Sümer edebiyatının en önemli eserleri nelerdir?
7 Tarihteki ilk düzenli orduyu ve ilk imparatorluğu hangi uygarlık kurmuştur?
8 Babillerin en önemli iki eseri nedir?
9 İskitler nasıl bir topluluktur?
10 Tarihteki ilk yazılı antlaşma kimler arasında olmuştur? Bu antlaşmanın adı nedir?
11 Hindistan’da görülen dinler nelerdir?
12 Çinliler’in uygarlığa yapmış oldukları katkılar nelerdir?
13 Yahudiler az sayıda olmalarına karşın kimliklerini korumuşlardır. Neden?
14 Hititler’den kalan önemli eserler nelerdir?
15 Frigler’de saban kırmanın ve öküz kesmenin cezası ölümdür. Niçin?
16 Ünlü Yunanlı filozaflar kimlerdir?
17 On İki Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir? Önemi nedir?
18 Türk adının anlamı nedir?
19 Mısır Uygarlığında ölümden sonra yaşam inancının etkilerini yazınız?
20 Pers uygar uygarlığında toprakların eyaletlere bölünme sebebini yazınız?
21  Tüm yetkilerin tek kişide toplandığı yönetim sistemine …………………. adı verilir.
22  Kralın yanında meclisin bulunduğu yönetim sistemine ……………………. adı verilir.
23 Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan  uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir.Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.
– Yıllık tutarak tarih yazıcılığını başlatan uygarlık
– Tales, Pisagor,Hipokrat gibi bilim insanlarını yetiştiren uygarlık
– Tarihte parayı kullanan ilk uygarlık
– Anadolu’da  yazılı kanunları kullanan ilk uygarlık
– Tapates adıyla bilinen dokumalarıyla ünlü uygarlık
24 Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.
Turan Taktiği , Töre, Ötüken, Tamu, İlteriş
25  Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru kelimeyi giriniz:
*  Türklerde ilk defa  _ _ _ _ _  Devleti’nde Musevilik dini kabul görmüştür.
*  Karahanlıların kuruluşunda yer alan İslam’ı kabul eden ilk Türk topluluğunun adı  _ _ _ _ _ _ _ _ _
*  Kırgızlara ait destanın adı _ _ _ _ _
*  Avrupa Hunlarının Kavimler Göçü’nde liderleri olan Han’ın adı _ _ _ _ _ _ _
*  İlk Türklerde devletin yönetiminde etkili olan  ve yazısız hukuk kurallarına verilen isim _ _ _ _
*  İkinci KökTürklerin en parlak  dönemini yaşan hükümdarı  _ _ _ _ _  Kağan ‘dır.
*  Uygurların Türeyiş ve  _ _ _   Destanları vardır.