Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

9.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Sınav Örnek 1)

1. Türklerin ana yurdu neresidir? Anayurdun sınırlarını yazınız.

     2. Türklerin anayurtlarından göç etmesinin sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.

A…

B…


3.Türklerde Ergenekon’dan çıkışı, baharın gelişi, doğanın uyanışı ve on iki hayvanlı Türk takviminin başlangıcı olarak kabul edilen ve bayramın adı nedir? Yazınız.


4.Kavimler göçünün sonuçlarından 2 (iki) tanesini yazınız.   

A.

B.


5.Anadolu’da tarihi devirlerde ilk kurulan uygarlıklar Hitit, Frigya, İyonya, Lidya ve Urartu uygarlıklarına aittir. Aşağıda verilen gelişmelerin hangi uygarlıklara ait olduğunu yazınız.

 Anadolu’da yazılıyı kullanarak tarihi devirleri başlatan ilk uygarlık
Fabl edilen hayvan hikayeciliğinin öncüsü olan uygarlık
Bilim ve tekniğe önem veren ve Fenike alfabesini kullanan uygarlık
Pankuş adıyla bilinen meclise sahip olan uygarlık
Başkenti Tuşpa olan uygarlık

 


BÜYÜK HUN KÖK TÜRK ORHUN YAZITLARI SAV KUT
UYGYR DEVLETİ URUG BUDUN ŞAMAN YUĞ

6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki terimleri kullanarak cevaplayınız.

İlk Türklerde atasözü
Gök tanrı tarafından Türk hükümdarına verilen devleti yönetme yetkisi
İlk Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle meydana gelen sülale
Tarihte bilinen ilk Türk alfabesinin adı
İlk Türk devletlerinde cenaze töreni
İlk Türk devletlerinde boyların birleşmesiyle meydana gelen millet
İlk Türk devletlerinde dini törenleri düzenleyen din adamı
Asya’da kurulan teşkilatlı ilk Türk devletinin adı
Türk dili ve edebiyatının ilk yazılı örneğinin adı

7.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlardır. Uygurların yerleşik hayata geçmesinin sonuçlarını iki cümle ile açıklayınız.

A.

B.

 


8.Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız. 

MANİHEİZM
ATTİLA
ORDU-MİLLET
ÇİN SEDDİ
UÇMAĞ

 


9.Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz.

A.Kıpçaklar                      B.Hazarlar             C.Kuzey Hunları       Ç.İtil Bulgarları          D.Türgeşler
1 Musevilik dinini kabul eden Türk  devleti
2 Avrupa’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti
3 Adına para bastıran Baga Tarkan’ın  hükümdarı olduğu Türk devleti
4 Kavimler göçünü başlatan Türk topluluğu
5 Karadeniz bölgesinin Türkleşmesini sağlayan Türk topluluğu