Cevap ( 1 )

  1.  

    Sultan I. Abdülhamid döneminde askerî alanda hızlı bir yenileşme hareketi başla­mış ve bu hareket, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinin yeniliklerine temel oluş­turmuştur. Bu dönemde Humbaracı Ahmet Paşa’nın askerî alanda yaptığı düzenle­melere benzer şekilde yenilikler yapan bir başka ismin faaliyetleri öne çıkmıştır. Aslen Macar olan Fransa doğumlu Baron François de Tott 1755’te İstanbul’a gel­miş, 1767’de Paris’e dönerek burada çeşitli görevler almış ve 1769’da yeniden İs­tanbul’a gelerek Boğaz tahkiminde görev yapmıştı. Sürat Topçuları Ocağı’nı kuran Tott, 1771-76 yılları arasında toplar döktürmüş, Boğaz’da kaleler inşa ettirmiş ve 1773’te Mühendishane’yi kurmuştu. Daha sonra Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adını alan Hendesehane, kapsamlı bir askerî okula dönüştürüldü. Bu dönemde de Fransızca askerî ders kitaplarının tercümesi faaliyetlerine devam edildi ve Yeniçe­ri Ocağı iyileştirilmeye çalışıldı.

    İlim ve sanatseverliği bilinen Sultan I. Abdülhamid döneminde kütüphanecilik faaliyetleri artmış ve Medine’ye yazma eserlerden oluşan büyük bir kütüphane yaptırılmıştı. Bu dönemde Avrupa malları karşısında yerli pazarın korunması ama­cıyla yerli malı kullanımı zorunlu tutulmuştu.

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .