Cevap ( 1 )

  • –   Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırmak için Mekke Şerifi Hüseyin ile birtakım anlaşmalar yaparak ona bir Arap İmparatorluğu kurma vaadinde bulunmuştu.
  • –   Dünya Savaşı devam ederken İngiltere bir yandan da
  • –   Fransa, Rusya ile gizli anlaşmalarla (Mc Mahon, SykesPicot) Orta Doğu’yu paylaştı.
  • –   Bolşevik Devrimi’nden sonra Çarlık Rusya’nın yapılan gizli anlaşmaları açıklaması ve başkan Wilson’un da bu anlaşmaları tanımayacağını belirtmesi İngiltere ve Fransa’yı zor durumda bıraktı.
  • –   ABD’nin savaş sonunda Monroe Doktrini ile tekrar yalnızlık politikasına dönmesi, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da serbestçe hareket etmesine sebep olmuş, ABD’nin katılmadığı 1920’deki San Remo Konferansı ile Orta Doğu’yu aralarında paylaştılar. Wilson prensiplerinden kurtulmak için de “manda yönetimi” sistemini ortaya attılar. Buna göre; Suriye ve Lübnan Fransız; Irak, Ürdün ve Filistin İngiliz mandasına bırakıldı.
  • –   Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan Orta Doğu topluluklarının bağımsızlıkları, tek başına kendi kendilerini yönetecekleri ana kadar, mandanın yön vermesi şartıyla kabul edilmiştir.
  • –   Suudi Arabistan: Necd Emiri Abdülaziz İbni Suud, Şerif Hüseyin’e açtığı savaşı kazandı ve kendini kral ilan etti. İngiltere’nin tanıdığı bu krallık 1932’de Suudi Arabistan Krallığı adını aldı. Suudi Krallığı’nın 1936’da ABD şirketi Aramco’ya petrol ayrıcalığı vermesiyle ABD’ de bölgeye girmiş oldu.
  • Mısır 1922’de, Irak 1930’da, Ürdün 1946’da İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmıştır.
  • 1926’da Lübnan, 1936’da da Suriye Fransa’dan bağımsızlıklarını kazanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .