Cevap ( 1 )

  1. Japonya; 1931’de Mançurya’yı işgale ederek Çin’e yöneldi. 1933’te Milletler Cemiyeti’nden, 1934’te deniz kuvvetlerini sınırlayan Washington Antlaşması’ndan ayrıldı. 1937’de Çin’e saldıran Japonya, kısa sürede doğu ve orta Çin’i ele geçirdi. Amacı Japonya’da bulunmayan hammaddeleri ele geçirmek ve Çin’i pazar olarak kullanmaktı Asya Asyalılarındır politikasıyla “Yeni Düzen”i ilan etti.

    İtalya: Mussolini ile birlikte “Roma İmparatorluğu’nun yeniden kuruluşu” adıyla sömürgecilik hedefleri milli bir ideal haline geldi. Fiume şehri Yugoslavya’ya uygulanan baskı sonucu ele geçirildi (1924). Yunanistan’a ait Korfu Adası’nı işgal etti, Arnavutluk’u nüfuzu altına aldı, 1936’da Habeşistan’ı işgal etti. Bu durum İtalya’nın, İngiltere ile rekabet içine girmesine yol açtı. İtalya’nın bu işgali üzerine Almanya Locarno Antlaşması’nı feshetti. 

    Almanya: Versay Antlaşması’nın getirdiği onarım borcu enflasyonun hızla tırmanmasına yol açtı. Ekim 1933’te Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti’nden çekildi. Fransa’ya bırakılan Saar Bölgesi halk oylaması ile Almanya’ya katıldı. 1935’te mecburi askerlik ile asker sayısını 550 bine çıkardı. 1936’da Versay ile askersiz bölge ilan edilen Ren bölgesine asker sevk etti. 1938’de Avusturya ile birleştiğini ilan ederek burayı ilhak etti. 1938’de Münih Antlaşması ile Südetler Bölgesi’ni Çekoslovakya’dan aldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .