1.Dünya Savaşında Açılan Filistin Cephesi Hakkında Bilgi Veriniz

Soru
1 Cevap 278 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Filistin Cephesi

    Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in isyanı ve İngiliz desteğiyle Hicaz’da önemli başarı­lar elde etmesi ile Kanal Harekatı’ndan istenen neticenin alınamaması İngilizlere Orta Doğu’da istedikleri stratejiyi uygulama imkânı vermiştir. 1916 yılı sonunda İngilizlerin Süveyş Kanalı’ndan Suriye’ye kadar olan bölgede taarruza kalkmaları üzerine Türk cephesi 17-18 Mart 1917 tarihînde Gazze-Birüssebi hattına alınmış­tır. 26 Mart’ta Birinci Gazze ve 17-20 Nisan’da ikinci Gazze muharebelerinde çok üstün kuvvetlere rağmen İngilizler püskürtülmüşlerdir. Bu arada Bağdat’ın geri alınması için Suriye bölgesinden düşünülen harekât için Yıldırım Orduları Grubu adında bir kuvvet oluşturulmuş ve bu ordunun başına Alman Genel Kurmay Baş­kanı General Falkenhayn getirilmiştir.

    Yıldırım Ordusu’nun henüz teşkil edildiği bir zamanda, 31 Ekim’de, İngilizler, üstün kuvvetlerle Gazze-Birüssebi cephesine karşı üçüncü saldırıyı başlatmıştır. Zaten İngilizler hücuma kalkarsa Türk mevzi­lerini yarıp Filistin ve Suriye’yi geçerek Bağdat’la bütün ulaştırma yollarını kese­bilirdi. Bu muharebe sonrasında 7 Kasım 1917 tarihînde Gazze düştüğü gibi Türk kuvvetlerinin boşalttığı Kudüs de 9 Aralık 1917 tarihînde İngilizlerin eline geçmiş­tir. Kudüs’ün düşmesi Hristiyan dünyasında, hatta Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun başkenti Viyana’da bile bir haçlı zaferi gibi kutlanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .