Cevap ( 1 )

  1. Galiçya Cephesi

    Rusya ve Avusturya cephesinin önemli ve stratejik bir noktasında bulunan Roman­ya diğer Balkan Devletleri gibi tarafsız kalmak istiyordu. Rusya ise Balkanlar’da et­kin bir üstünlük sağlamayı düşünüyor ve Romanya’nın kendi yanında savaşa katıl­ması için çalışıyordu. Romanya’nın Çanakkale’de devam eden savaşın sonuçlan­masını beklemekten başka çaresi yoktu. Zira boğazlar açılırsa savaş için kendisine gerekli olan silah ve cephane kolayca sağlanabilirdi. Bu arada Rusya, Bukovina ile Galiçya’yı ele geçirerek önemli bir etki sağlamıştır. Avusturya ise Romanya’nın İti­laf Devletleri safında yer almasını istemiyordu. Bu kararsızlık içerisinde İtilaf blokuna meylettiği anlaşılan Romanya ile Rusya ve Fransa arasında görüşmeler başla­mış ve 17 Ağustos 1916 tarihînde İtilâf Devletleri ile Romanya arasında bir antlaş­ma imzalanmıştır. Romenler savaş ilan eder etmez Avusturya-Macaristan sınırını geçerek Transilvanya’nın bir bölümünü ele geçirmişlerdir. 1917 yılı başlarında ise Avusturya, savaşın başında ele geçirdiği Belgrad’ı koruyamamış ve Sırplara kaptır­dığı gibi Galiçya Cephesi’nde de Ruslara karşı beklenen başarıyı gösterememiştir. İşte bu zamanda Alman ve Türk birlikleri Avusturya’ya yardım etmek amacıyla Ga­liçya Cephesi’ne gönderilmişlerdir. 33.000 kişilik Türk kuvveti burada çetin savaş­lar yapmışlar, ağır kayıplar vermişlerdir.

    Alman ve Türk yardımına rağmen Rus taarruzları, Galiçya ve Bukovina cephe­sinde Avusturyalıların 100 km gerilemesine sebep olmuştur. Sonunda Avusturya Galiçya’dan çekilmek zorunda kalmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .