Cevap ( 1 )

  1. 1 Kasım 1914’te Rusların Doğu Beyazıt’tan saldırıya geçmeleri ile Kafkas Cephesi açılmıştır. Osmanlı orduları Rus saldırısını başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta geçmişlerdir. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa Kafkasya’yı zapt ederek Rusları bu bölgede çökertmeyi düşünmüştür. Böylece Orta Asya Türk dün­yası ile doğrudan temasa geçmek ve hatta Hindistan’a kadar ilerlemek mümkün olacaktı. Bu düşüncelerle Boğazlar ve Trakya’da tutulması gereken kuvvetlerin bir kısmı Kafkas Cephesi’ne kaydırılmıştır. Enver Paşa Erzurum’a gelerek 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’dan askerlerine taarruz emri vermesini istemiştir. Hasan İzzet Paşa, kış mevsiminde girişilecek olan taarruzun doğru olmayacağını ve ilkba­harın beklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine görevinden alınmıştır. Ordunun komutasını bizzat eline alan Enver Paşa ani baskınlarla Rus ordusunu dağıtmayı planlamıştı.

    Ancak Türk ordusunun bir kış boyu yetecek yiyecek, giyecek malzemesi ve askerî mühimmatı yoktu. Buna rağmen 22 Aralık’ta girişilen Sarıkamış Harekatı’nda Allahuekber Dağları geçilmiş ise de 9. Kolordu Ruslara esir düşmüştür. Ay­rıca Kafkas Cephesi’ne gönderilmek üzere yolda bulunan 3. Ordu birliklerinin bir kısmının Irak Cephesi’ne sevk edilmesi Kafkas Cephesi’ni iyice zayıflatmıştır. En­ver Paşa komutasındaki ordu birliklerinin giriştiği bu harekât 25-26 Aralık 1914’de durdurulmuş ve büyük kayıplar verilmiş ise de 28 Aralık 1914’te Sarıkamış kuşatılabilmiştir. Askerlerin yetersiz bir sayıya düşmesi üzerine harekâttan bir netice alınamamış ve Enver Paşa 2 Ocak 1915 tarihînde cepheyi terk etmiştir. 17 Ocak’a kadar mücadele devam edecekse de büyük ümitlerle girişilen Sarıkamış Harekâ­tı, Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmış oldu. Bütün güçlüklere rağmen hiç­bir zaman yılgınlık göstermeyen 3. Ordu’nun kayıpları büyük olmuştur. Kuşatma­yı gerçekleştiren 9. ve 10. Kolorduların 55 000 kişilik mevcudundan geriye sade­ce 3000 kişi kalmıştır. 11. Kolordu’nun kayıpları ile birlikte toplam zayiat 75.000 kişi kadardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .