Cevaplar ( 2 )

 1. Çanakkale Cephesi :

  Nedenleri : İngiltere ve Fransa’nın müttefikleri olan Rusya’ya yardım ulaştırmak istemeleri.

  İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak istemeleri.

  Balkanlı Devletleri kendi taraflarında savaşa katmak istemeleri.

  Balkanlar üzerinden Almanya’ya yeni bir savaş cephesi açmak istemeleri.

  Sonuçları :

  Savaş uzadı. ( 2 yıl )

  Uzayan savaş İngiliz ve Fransız ekonomilerine zarar verdi.

  İngiltere sömürgelerinde prestij kaybına uğradı.

  Rusya yardım alamadığından dolayı Ekonomik ve Sosyal bunalıma girdi.Bunun sonucunda Çarlık Rusya’sı yıkılarak Bolşevikler İktidara geldiler.( 1917 ). ( Rejim değişikliği )

  Rusya I.Dünya savaşından çekildi.

  M.Kemal ‘in başarılı olması , kendisine güvenilmesine ve Milli Mücadele önderi kabul edilmesine temel oluşturdu.

  Bulgaristan İttifak bloğu yanında savaşa katıldı.

  Kanal Cephesi ( Süveyş Kanalı – Mısır ):

  İngiltere’nin orta ve Uzakdoğu bağlantılarını kesmek amacıyla Almanya’nın isteğiyle açıldı.

  Kafkas ( Doğu ) Cephesi :  Bakü Petrol bölgesini ele geçirmek ve Orta Asya Türk topluluklarına ulaşmak amacıyla açıldı. Özellikle hava şartları yüzünden Sarıkamış Harekatı başarısız oldu.

  Suriye Filistin Arabistan Cepheleri :  İngilizler ve Araplarla savaşıldı.

  *Arapların Halifeyi dinlemedikleri görülerek Ümmetçilik anlayışının geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir. ( Milliyetçilik etkili olmuştur )

  Romanya, Galiçya, Makedonya Cepheleri :  Müttefik Bulgar ve Avusturya için savaşılmıştır.

  *  Irak, Kanal, Kafkas, Çanakkale, Filistin Cepheleri ana cephelerdir.

  *  Hicaz, İran, Makedonya, Galiçya, Romanya, Yemen cepheleri ikinci cephelerdir.

 2. Almanya, çevresindeki iki büyük devlete (Rusya ve Fransa) aynı anda savaş açmış­tı. Her gün 10 km ilerlemeyi öngören Alman planlarına göre her şey hazırdı. Ta­rihte ilk defa stratejik bir konuma sahip olan tren yollarının yardımı ile hızlı ve ha­reketli bir savaş bekleniyordu. Ateşli çıkışların ardından birkaç hafta sonunda, Al­manlar Paris’in kuzeyinde Marne’da, Ruslar Doğu Prusya’da Tannenberg’de durdu­ruldu. Tahmin edilmeyen bir siper savaşı başlamak üzereydi. Fakat bu defa savaş Kuzey Denizi’nden, İsviçre sınırına kadar, Baltık’tan Karpatlar’a kadar milyonlarca insanın çarpıştığı kilometrelerce alana yayıldı. Avrupa cephesinde üç sene boyun­ca 10 km’den fazla ilerlenemedi. Bu 10 km’lik alan içerisinde 4 milyondan fazla genç hayatını kaybetti.

  Savaşın uzun sürmesi, onun geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden oldu. Sa­vaş, savaşanlar yönünden doğrudan olarak 3 kıtaya, fakat dominyonlar ve sö­mürgeler açısından da dolaylı olarak 5 kıtaya yayıldı. Avrupa’da İspanya, İsviçre ve İskandinav ülkeleri dışında 14 devlet bu savaşın içinde yer aldı. Asya’dan Japonya, Amerika Kıtası’ndan ABD eylemli olarak buna katılırken, Afrika’daki sömürgelerle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz dominyonları da kendilerini bu savaşın dışında tutamadı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .