Cevap ( 1 )

 1. Dünyanın yeni bir savaşa doğru sürüklenmesi, yaşanan büyük ekonomik çöküntüyle başladı Ekonomik bunalım; ulusları aşırı ekonomik milliyetçiliğe sürükledi. Uluslararası ticaret azaldı.

  Rusya’da Bolşevikler iktidarı ele geçirdi ve Sovyetler Birliği kuruldu. 

  İtalya’da Faşizm: İç politikada yaşanan istikrarsızlıktan dolayı Ağustos 1922’de işçilerin genel grevle ülke ekonomisin felce uğratmasından yararlanan Faşist Parti’nin Kara Gömleklileri Napoli’den Roma’ya yürüdü. Darbeden korkan kral 30 Ekim 1922’de Mussolini’yi başbakanlığa getirdi.

  Böylece Mussolini’nin diktatörlük dönemi başladı.

  Almanya’da Nazizm: Versay Antlaşması ile Almanya iyice çıkmaza girmişti. Weimar Anayasası ile demokratik düzene geçilmesi de durumu değiştirmedi. Avusturyalı bir asker olan Adolf Hitler’in Nazi Partisi 1924 seçimlerinde ilk kez parlamentoya girdi. 1932 seçimlerinden en güçlü parti olarak çıktı.

  30 Ocak 1933’te Hitler başbakan oldu. Mart 1933 seçimlerinde tek başına çoğunluğu sağlayamasa meclisten 4 yıl süreyle olağanüstü yetkiler alan Hitler diktatörlüğünü ilan etti. Giderek ekonomiyi savaşa yönlendirdi.

  İspanya’da Franco Dönemi: Cumhuriyet yönetiminin politikaları 1936’da İspanya’da iç savaşı başlattı. Savaş cumhuriyetçiler ve milliyetçiler arasında geçti. 1939’da Madrid’in milliyetçiler tarafından ele geçirilmesiyle faşist rejim ortaya çıktı

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .