Cevap ( 1 )

  1. Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’la birlikte Semerkant’a götürülen Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa), Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya döndü. 

    Osmanlı tahtında hak iddia eden Mustafa Çelebi, Bizans’ın ve Eflak Beyliği’nin yardımı ile Selanik’te ayaklandı. 

    Mehmed Çelebi, Bizans’a sığınan Mustafa Çelebi’yi para karşılığında hapsettirdi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .