Cevap ( 1 )

 1. Antik aşklar, Valentinus’a yazıldı

  Sevgililer Günü antikçağda baharı karşılama törenlerinin bir parçasıydı. 5 Şubat’taki bu bolluk ve bereket festivali, genç erkek ve kızların birbirini bulması için fırsattı. Hristiyanlıkla birlikte, yaşadığı şüpheli bir azizin. Valentinus un hikayesiyle bir gün geriye alındı ve onun adıyla anıldı.

  Eski Atina takviminde 15 Şubat, Tanrı Zeus ile Tan­rıça Hera’nın kutsal evliliğini gösteriyordu, ilk aşk ve bolluk sembolüydü. Antik Roma’da ise 15 Şubat, Lupercalia diye adlandırılan bolluk bereket festivalinin tarihiydi. O gün Lupercus rahipleri şarap içerek keçi kurban eder, genç kızlar da keçinin derisinden bir parça edinmek için yarışırdı; bunun hamile kalmak için kutsal bir fırsat olduğuna ve doğum kolaylığı sağladığına inanılırdı. Rahibin öncülüğünde gerçekleşen keçi kurbanı töreninden sonra, gençler şarap içerek ve eğlenerek şehre ve Palatin tepesine giderdi.

  Genç kızlar adlarını kağıda yazıp çömleğe atar, oğlanlar da bunları çeker­di. Birbirleriyle eşleşenler şölen boyunca birlikte olur, birbirini sevenler evlenirdi. Kızlar 15 Şubat törenlerinde beğendik­leri erkeklerin alması için yere mendil atardı. Bu bir nevi ilişkiye çağrı niteliği. Bu törenler doğa tanrısı Pan la da ilişkiliydi. Evler temizlenir, odalara tuz ve buğday serpilirdi. Buna da Februa de­nirdi. Şubat ayının adı buradan gelir.

  Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde din adamları pagan kökenli bu törenleri yasaklamak istediyse de başarılı olamadı. Sonunda 495’te Papa I. Gelasius 14 Şubat ı “Aziz Valentinus Günü” ilan edrek 15 Şubat Lupercalia törenlerine  alternatif yarattı. Böylece 15 Şubat’ın etkisi kırıldı ama birçok uygulama ve inanç dinî bir kisveye büründürülerek 14 Şubat’a transfer edildi.

  Peki Sevgililer Günü’nün maledildiği  Aziz Valentinus kimdi? Valentinus’un Roma imparatoru II. Claudius zamanın­da yaşadığına inanılıyor. Sevenleri evlen­diren, Romalı askerleri vatani görevlerini hakkıyla yapmalarından alıkoyan Aziz Valentinus, imparator tarafından hapse­dilir. Gardiyanın doğuştan kör kızı Julia da Valentinus’a âşık olur. Valentinus’un idam edildiği 14 Şubat 269’da bu aşkın etkisiyle kızın gözü açılır. Julia ve ailesi o gün Hıristiyan olur. Julia, Valentinus’un mezarı yanına bir badem ağacı diker; bu ağaç aşkın sembolü kabul edilir.

  Ancak öykünün atfedildiği Romalı Valentinus’dan başka Valentinuslar da ol­duğuna inanılıyor. Bunlardan biri Ternili Valentinus. Orta İtalya’nın Terni kentin­den olduğuna ve Romalı Valentinus’la aynı yerde gömülü olduğuna inanılıyor. Dublinli, Kuzey Afrikalı, bir de Güney Fransa’da Le Garde şehrinde yaşadığına inanılan Aziz Valentinuslar da var.

  14. yüzyıla gelindiğinde Aziz Valentinus Günü İngiltere ve Fransa’da 14 Şubat’ta göçmen kuşların dönüşü şerefine kutlandı.

  Ardıç kuşu, keldik ve karata­vuk gibi kuşlar için aşk sezonu olduğuna inanılan bu dönem, zaman içinde genç kız ve erkekler arası aşka dönüştü. Hat­ta Fransa’nın Orleans dükü Charles, 15. yüzyılda Aziz Valentinus temalı şiirler yazdı. 1496’da Aziz Valentinus âşıkların piri olmuştu bile.

  Simetrik kalp, 18. yüzyılda Sevgililer Gününün sembolü oldu. Aziz Valenti­nus Günü’nün ABD’de kutlanması ise 1865 te gerçekleşti. 19. yüzyıl sonunda İngiltere ve Almanya’ya da yayıldı, Fransa’da 1868’den beri Aziz Valentinus festival olarak kutlanıyor.

  14 ve 15 Şubat’ın özünde yatan “ba­har festivalleri” Doğu ve Batı mitolojilerinde, Çin, Hindistan, Türkistan, İran, Mısır, Urallardan Avrupa’ya birçok kültürde törenlerle kutlanmıştır. Kökenleri farklı olsa da ana tema soğuk, kıtlık, aç­lık, uğursuzluk getiren kıştan kurtuluş ve baharın gelişinin kutlanmasıydı.

  Her bahar kutlaması, yaşadığı din ve kültürden edindiği mitolojik bir öyküyle anlam kazanır, öykü çağlara, toplumlara ve inançlara göre değişir. Sevgililer Güttü de antik çağlardan popüler kültüre yüzlerce farklı mit yaratarak bir “kışa veda bahara merhaba” ritüeli olarak yaşamıştır. Bu ritüeldeki çoğalma ve üreme miti, popüler kültür çağında yeniden kurgulanır ve karşımıza Sevgililer Günü çıkar. Köken ve işlev itibariyle Sevgililer günü ile Hızır Cemi. Nevruz, Hıdrellez veya kuzey yarı küreli bir başka bahar ritüeli arasında fark yoktur.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .