14. yüzyıl başlarında Anadolu’daki siyasi durumun Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesine etkileri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 330 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Kösedağ Savaşında Selçukluların yenilmesinden dolayı Anadolu’da siyasi birlik bozulmuştu. Merkezi otoritenin zayıflamasından dolayı Anadolu’da beylikler kurulmaya başladı. Osmanlı Beyliği de bu beyliklerden biridir. Özellikler Anadolu’nun doğusundan itibaren Moğol istilasından kaçan yerli halk batıya doğru göç etmiştir. Bu göçler Osmanlı beyliğinin büyümesinde etkili olmuştur.

     

     

     

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .