15.Yüzyılda Avrupalılar hangi gelişmelerin etkisiyle yeni yollar ve kıtalar keşfetme ihtiyacı hissetmiş olabilirler?

Soru
, 1 Cevap 316 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  – Osmanlı ipek ve baharat yolları gibi dünyanın en önemli ticaret yollarının hepsini kontrolü altına almıştı. Avrupalıların Osmanlı’ya bu yollardan geçen ticaretleri için gümrük vergisi verecek olmaları  

  – Pusulanın gelişmesi,

  – Coğrafya ve harita bilgisinin ilerlemesi,

  –  Gemicilik tekniklerinin ilerlemesi, okyanuslarda uzun seyahatlere dayanıklı gemiler yapılması

  – Avrupalıların dünyayı tanımak ve Hristiyanlığı yaymak istemeleri

  – Avrupalıların nüfus artışı ve ekonomik durumun kötüleşmesi sonucunda doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etmeyi düşünmeleri

  – Avrupa’da gemicilik konusunda insanların kendilerini yetiştirmesi, bilgilerinin artması 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .