16.yüzyılda Kanal projeleri gerçekleştirilebilseydi bunun OsmanlI Devleti açısından sonuçları neler olabilirdi?

Soru
, 1 Cevap 331 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 15. yüzyılın sonlarına kadar Doğu-Batı ticareti İpek ve Baharat yolları üzerinden yapılıyordu. Ancak Portekiz­ 15.yüzyılda Afrika’nın güneyinden dolaşarak Hindistan’a ulaşabileceğini keşfetti ve ­bu şekilde Hindistana ulaşarak orada koloniler kurdu. Ayrıca Baharat yolu üzerinde bulunan; Basra Körfe­zi ve Kızıldeniz gibi önemli su yollarının girişlerini kontrolü altına aldı. Müslüman tüccarların gemilerini batırmaya ve hacca giden insanlara saldırmaya başladı. Bu durumlar karşısında Hindistan sultanı ve Baharat Yolu’nu kullanan tüccarlar Osmanlılardan yardım istediler.

  Bu olaylar neticesinde Osmanlı Portekizin Hint okyanusunda egemenliğini sona erdirmek için   II.Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşa tarafından kanal projeleri yaptı.

  Bu projeler başarılabilseydi.;

  *  Mısır’ın Süveyş bölgesinde bir kanal açıp Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlamayı başarabilseydi;

  *  Akdeniz’deki Osmanlı donanmasını Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusu’na geçirecekti. Hint okyanusuna ulaşabildiği için; 

  *  Baharat Yolu ticaretini yeniden canlandırabilecekti.

   * Hint Müslümanlarına yardım edebilecekti . 

  * Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirebilseydi;

  * Donanmasını Karadeniz’den Hazar Denizi’ne geçirebilecekti. Böylece

  *  Rusya’nın güneye doğru ilerleyişi durdurularak Kırım’ın güvenliği sağlayacaktı.

  *  İpek Yolu ticareti canlandırılacaktı.

  *  İran’ı kuzeyden baskı altında tutabilecekti.

  *  Orta Asya’daki Türk hanlıklarıyla bağlantı kurabilecekti .

  *  İznik ve Sapanca gölleriyle Sakar­ya Nehri’ni birbirine bağlayabilseydi

  * Marmara Denizi’nden Karadeniz’e geçebilecekti. Böylece;

  * Akdeniz kıyılarındaki tersaneleri, daha güvenli olan Sapanca Gölü’ne taşıyacak ve gemi yapımı için gerekli keresteye en kısa yoldan ulaşabilecekti.  

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .