17.yüzyılda Avrupa’da ekonomi alanında ortaya çıkan merkantilizm düşüncesinin temel esasları nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 2789 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Merkantilizm devletlerin uyguladığı bir ekonomik modeldir.   (Bakınız Merkantilizm Nedir?)

  Devletler arasında dünya ticaretini kontrol etmeye ve bir­birlerine üstünlük sağlamaya yönelik bir rekabetin arttığı 17. yüzyılda devletler tarafından Merkantilizm modeli benimsenmiştir.

  Bu modelin temel esasları :

  * Sanayi ve ticareti geliştirmek.  Böylece dış ticaret fazlası oluşturmak esastır. Bu nedenle 17. yüzyılda ülkeler sanayi ve ticaret faaliyetlerini millî politikalarına uygun şekilde düzenleyerek geliştirmeye çalıştı­lar

  * Yerli sanayileri koruyup ihracatı artırmak, ithalatı azaltmak ; 17.yüzyılda İç ticarette vergileri düşürürken ithal malların vergilerini arttırarak yerli sanayilerini koruyup ihraca­tı teşvik ettiler.

  * Altın ve gümüş bolluğunu sağlamak önemlidir. Bunun için ülkeler değerli madenlerin ihracını yasakladılar.

  * Her an gerektiğinde kullanılmak üzere hazırda bulundurmak : 17. yüzyılda ülkeler çıkabilecek bir savaş için gerekli olan parayı daima hazır bulundurmaya dikkat ettiler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .