Cevap ( 1 )

  1. Avrupa’da 17. yüzyılda ülkeler arasında ekonomik rekabet hız kazanmış, aydınlanma, düşünce özgürlüğü, bilgiye hakimiyet,coğrafi keşifler renosans ve reformlar öne çıkmıştı. Devletler ekonomik olarak gelişmeye, dünya ticaretine hakim olmaya, siyasi anlamda güçlenmeye yönlenmişlerdi.

    Avrupa ülkelerinde dönemde monarşik yönetimler (ülke yönetiminin tek kişi elinde olduğu, babadan oğula -kraliyet ailesi içinde- geçtiği imparatorun sadece Tanrıya hesap verdiği yönetim) güç kazandı.

    Coğrafi keşifler sayesinde Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Portekiz arasında sömürgecilik anlayışı yayıldı.

    O dönemde ayrıca 30 yıl savaşları denilen mezhep savaşlarında Roma İmparatorluğu parçalandı. Rusya Avrupa’nın en önemli devleti oldu.  Savaşlarda Katolik Fransa’nın protestanları desteklemesi örneğinde görüldüğü gibi devletler arasında oluşan birlikler ile savaş mezhep savaşından çıkıp çıkar savaşı haline geldi. Savaşlar sonunda yapılan anlaşma modern diplomasinin ve uluslararası ilişkilerin başlangıcı oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .