Cevap ( 1 )

 1. 1740 yılında Osmanlı Devleti tara­fından Fransa’ya verilen ticari ve dini anlamda imtiyazlar verilen kapitülasyonlar ile

  *  Verilen kapitülasyonlar her padişah değişikliğinde yenilenme zorunluluğu olmadan sürekli hâle getirildi.  Kanuni 16.yüzyılda Fransa’ya iki ülkenin ilişkilerini pekiştirmek için verdiği kapitülasyonların;  ülkenin  güçsüz olduğu dönemlerde  Osmanlı’nın aleyhine olacağını bildiğinden kapitülasyonları 2 yıl ile sınırlandırmıştı.  Bakınız 16. yüzyılda Fransa’ya verilen kapitülasyonlar

  *  Kudüs’teki Katolik Hristiyanlara ait kutsal yerlerin yönetimi Fransa’ya bırakılmıştı, Katolikler Fransa’nın koruyuculuğu altına verilmişti

  * Ayrıca  yapılan bu sözleşme kapsamında Osmanlı kamu görevlileri Osmanlı topraklarındaki Fransız ikametgahlarına giremeyecekti.

  * Osmanlı topraklarında yaşayan Fransız vatandaşları Osmanlı’ya vergi ödemeyecekti.

  * Fransız tüccarlardan alınan gümrük vergisi artırılmayacaktı.

  Verilen diğer imtiyazlar;

  *  Ticari ve dini alanda Fransa’ya verilen imtiyazlar genişletilmiştir.

  *  Fransız elçileri diğer devlet elçilerinden üstün sayılmıştır.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .