Cevap ( 1 )

 1. Rusların Lehistan içişlerine karışarak, kral seçimine müdahale etmeleri üzerine Lehistan halkı yeni krala isyan ederek karşı çıkmış, bunun üzerine Ruslar isyancı Lehlileri yenerek, Osmanlı topraklarına kadar kovaladılar. Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açtı. (1768)

  NOT: Lehistan’ın bağımsız kalması Osmanlı Devleti için çok önemliydi. Çünkü Lehistan Osmanlı Devleti ile Rusya arasında “tampon devlet” durumundaydı.

  Savaş: Rus Ordusu Kırım’ı işgal etti, Eflak ve Boğdan’ı ele geçirdi. Baltık Denizinden Akdeniz’e geçen Rus donanması 1770 yılında

  ÇEŞME limanında Osmanlı Donanmasını yaktı.

  Ruslar’a karşı alınan yenilgiler üzerine III.Mustafa üzüntüsünden öldü.

  Sonuç: Ruslarla “Küçük Kaynarca Antlaşması” imzalandı. (1774)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .