Cevaplar ( 2 )


  1. Çırağan’ın bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan yeri 17. yüzyılda “Kazancıoğlu Bahçeleri” diye bilinirdi. 18. yüzyılda Beşiktaş kıyılarını süsleyen denize nazır saraylar ve bahçeler Lale Devri diye bilinen ‘Çiçek ve Müzik Aşkı’ döneminin en önemli simgelerinden sayılmıştır. Bu dönem, bir eğlence olduğu kadar bir kültür parlaklığı devriydi. Dönemin hükümdarı olan III. Ahmed buradaki mülkünü gözde Vezir-i Azam’ı İbrahim Paşa’ya hediye etmiş ve ilk yalı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan (III. Ahmed’in kızı) için inşa ettirilmiştir. Kendisi burada Çırağan Şenlikleri denilen meş’ale şenliklerini düzenletmiştir. İşte bu olaylar dolayısıyla bu alan Farsça’da ışık anlamına gelen ‘Çırağan’ ismiyle anılmaya başlanmıştır.

    1910 yılının 20 ocak gününde sarayın Meclis-i Mebusan salonu’nun üst bölümü ve çatı katında bulunan kalorifer bacasından çıkan ve yaklaşık 5 saat olarak süren yangın sonucunda çok değerli antikalar, 2. Abdülhamit’in özel koleksiyonu ve 5. Murat’ın kütüphanesi de yanarak kül olmuştur. Bugün bile sabotaj iddialarına konu olan oldukça ilginç bir tarihi olaydır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .