18. yüzyıl içinde Osmanlı Devleti’nin dış politikasında meydana gelen değişim ve bu değişimin gerekçeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Soru
, 1 Cevap 796 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı Devleti 18.yüzyılda siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir gerileme dönemine girmişti. Fransa topraklarına saldırmış, Avusturya ve Rusya ile savaşlarda ciddi kayıplar vermişti. Dünyada değişen şartlara uyması, Batının gelişmişliği örnek alıp, ülkede ıslahatlar yapması gerektiğini görmüştü. Bu nedenle

  – kaybettiği toprakları geri almaya çalıştı

  – Avrupa ülkelerinin arasındaki rekabet ve mücadeleden yararlanarak bu ülkeler ile ittifak kurup, toprak bütünlüğünü korumaya çalıştı

  – Avrupa devletleri ile ticaret antlaşmaları yaparak ekonomisini düzeltmeye gayret etti

  – Nizamı cedit ıslahatları ile gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalıştı

  – Eğitim de, askeri alanda, sanatta Batı’yı örnek alıp matbaanın kurulması gibi yenilikler yaptı

  – Moskova, Paris gibi Avrupa ülkelerinin başkentlerinde elçilikler açtı

   

  Avrupa devletleri ise 18. yüzyılda dış politikalarını, hedeflerini gerçekleştirebilmek için her türlü araca başvurmanın uygun olduğunu savunan Makyavelizm anlayışıyla hareket ettiler, 18. yüzyıl boyunca sürekli değişen ittifaklar kurarak rakiplerinin gücünü dengelemeye, kendi siyası ve ekonomik çıkarlarını korumaya çalıştılar. Bu politikalarının etkisiyle Avrupa ülkelerinden  Osmanlı o döneme kadar düşman olduğu ülkeler ile ittifak kurdu, ticaret yaptı, önceki yüzyıllarda ittifakı olan ülkeler ile topraklarını korumak için savaştı.

  –  Bu amaçları doğrultusunda Fransa o döneme kadar Osmanlı ile arası iyi iken, 7 yıl savaşlarında İngiltere’ye yenilip toprak ve sömürgelerini kaybedince  ekonomik olarak zor duruma düştü ve bunu düzeltmek için de Osmanlı’dan Mısır’ı almak için Mısır’ı işgal etti.  Rusya ile Osmanlıya karşı gizli ittifak kurdu.

  – İngiltere sömürge devletlerini diğer Avrupa ülkelerinin saldırılarından korumak için ve Osmanlı ile yaptığı ticareti güçlendirmek için Osmanlı’yı koruyucu politika izledi.

   

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .