18. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarının askerî ve teknik alanlarda yoğunlaşmasının nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 450 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1.  
    18. yüzyılda Dönemin padişahları, Osmanlı Devleti toprak kayıplarını durdurmak için askeri alanda ıslahatlar yapmaya önem verdiler. Padişahlar Batı’nın gerisinde kalınmasının, savaşlarda kayıplar verilmesinin nedenini askeri  ve teknik olarak geride kalmış olunmasına bağladılar.

    Islahatlarını yaparken, Avrupalı teknik elemanlardan ve subaylardan yararlanıldı.

    Örneğin I.Mahmut,  Humbaracılar sınıfının eğitimine önem vermiş, bu ocağın başına bir Fransız humbaracıyı getirmiştir

    III. Selim, Avrupa’nın savaş teknolojisini yakından takip etme­ye çalışmıştır. Bu amaçla Nizam-ı Cedit isimli ıslahat programında, 1793 yılında Batı tarzında modern bir ordu kurmuştur ve 1795’te ise Mühendishane-i Berr-i Hümayun adında yeni bir askerî okul açmıştır. III. Selim ıslahatlarını gerçekleştirmek için başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden subaylar ve öğretmenler getirtti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .