18. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanma esasına dayalı denge siyaseti izlemiştir. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki hareketlerinden hangisi bu durumun bir kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru

A) Askerî alandaki ıslahatlarda yabancı uzmanlardan yararlanması

B) Avrupa ülkelerine eğitim almak üzere öğrenciler göndermesi

C) Mısır’ın işgali üzerine Rus donanmasına Boğazlar­dan geçiş izni vermesi

D) Önemli Avrupa başkentlerinde geçici elçilikler aç­ması

E) Rusya’ya ilk kez kapitülasyonlar tanıması

, 1 Cevap 452 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  Cevap C) Mısır’ın işgali üzerine Rus donanmasına Boğazlar­dan geçiş izni vermesi

  Fransa, 1798’de de İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle bağlantısını kesmek ve Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşmek için bir Osmanlı toprağı olan Mısır’ı işgal etti.

  Osmanlı Devleti de Fransa’ya savaş açınca ilk Osmanlı-Fransız savaşı başlamış oldu.

  Bu savaşta Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya ile ittifak yaptı ve Rusya’ya boğazlardan geçiş izni verdi.Rusya böylece Akdeniz’e inme imkânı buldu.

  Türk-İngiliz ortak donanması karadaki Osmanlı kuvvetlerini destekledi. Aynı anda başka bir Türk donanması da Rus donanmasıyla birleşerek Fransa’nın işgal ettiği Yunan Denizi’ndeki adaları ve Arnavutluk kıyılarını geri aldı.

  Böylelikle Osmanlı  toprak bütünlüğünü koruyabilmek için denge siyaseti izlemiş, Fransa-Rusya-İngiltere’nin çıkar çatışmalarından yararlanmıştı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .