18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Batılı devletler arasındaki diplomasi trafiğinin hızlanmasının nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 457 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1.  

  Osmanlı yüzyılın başında dönemde Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarımla kaybettiği toprakları geri alma ve  ekonomik gücünü tekrar kazanma siyaseti izledi. Başarılı olamayınca bu siyasetinden vazgeçerek Batılı devletlere karşı diplomasiyi öne çıkardı ve barışçı bir politika izledi. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki gelişmelere ayak uydurmaya çalıştı.

  Avrupa devletleri Otuz Yıl Savaşları sırasında belirginleşen ve dini inancın, mesheplerin önüne çıkan millî çıkarların, menfaatlerin korunmasına dayalı diplomasi anla­yışını bu yüzyılda sürdürdüler.

  Dünyadaki ham madde kaynaklarını ele geçirmek ve egemenlik alanlarını geniş­letmek isteyen Avrupa devletleri önceki yüzyıllarda olduğu gibi bu yüzyılda da birbirleriyle mücadele ettiler.  Dış politikadaki hedeflerini gerçekleştirebilmek için her türlü araca başvurmanın uygun olduğunu savunan Makyavelizm anlayışıyla hareket ettiler.

  Siyası ve ekonomik menfaatlerine göre farklı ittifaklar kurdular. 

  Bu amaçlarına göre Osmanlı Devletine karşı dönem dönem değişen politikalar uyguladılar. Örneğin Fransa Yedi Yıl savaşlarında mali kayıplar verdi ve bu kayıplarını gidermek için o döneme kadar dost olduğu Osmanlı toprağı Mısırı işgal ederek bozdu.

  İngiltere sömürge devletlerine giden ticari yolların güvenliğini sağlamak için Osmanlı topraklarının Rusya’ya karşı bütünlüğünü koruma politikası izledi ve Fransa’ya karşı Osmanlı’yı destekledi. Osmanlı ile ticareti artırdı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .