18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin mali sorunlarını gidermek için bulduğu çözümler konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 431 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda artan nakit ihtiyacını karşılamak ve bütçe açıklarını kapat­mak için, İltizam, malikâne ve esham sistemlerini uyguladı. 

  Ancak bu uygulamalar para darlığı sorununun çözümünde yetersiz kaldı.

  İltizam ve makina sistemi sonucu; ayanların güçlenmesi ile sonuçlandı ve Osmanlı merkezî yönetiminden bağımsız olarak devlet içinde devlet gibi hareket etmeye başladılar. Hatta bazıları yerel güçlerine güvenerek devlete başkaldırdılar. Bakınız Osmanlı’da Ayanlık Uygulaması ve sonuçları

  Bunun üzerine 18.yüzyılın 2. yarısında esham düzenine geçilerek iç borçlanmayı büyük sermaye sahibi âyanların tekelinden kurtarmak istendi. İç borçlar sayıları daha fazla olan orta ve küçük sermayedarlara doğru yayılmak istendi.

  Ancak bazı yıllarda zarar edin­ce esham sahiplerine garanti ettiği ödemeleri yapmakta zorlandı.

  Böylece esham uygulaması da Osmanlı’nın mali sorunlarına köklü bir çözüm getiremiş oldu.

  Eshan; belli bir vadesi ve garanti yıllık getirisi olan  iç borçlanma senetleridir. Esham sistemi devletin para ihti­yacını piyasaya borçlanma senetleri (hazine bonosu, devlet tahvili) sürerek karşılamasıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .