18. yüzyılın Avrupa tarihine “Aydınlanma Çağı” adıyla geçmesinin nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 520 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Avrupa’da 17. yüzyılda bilim rönesansı yaşandı ve bu yüzyıla Akıl Çağı dendi . Bilim, sanat, kültür ve edebiyat hayatında önemli ilerlemeler sağlandı. İngiliz filozof Bacon ve Fransız filozof Descartes bilim rönesansının temellerini attılar. Savundukları bilimsel yöntemler 18. yüzyıl bilginlerine yol gösterici oldu.

    18. yüzyıl bilgini Locke, bütün düşüncelerimizin duyulardan yani deneyler­den geldiğini söyledi. Onun bu düşüncesi Condillac, Montesquieu, Voltaire, Jean Jacques Rousseau ve Kant gibi ünlü filozoflar tarafından da benimsendi. Kant’a göre, gerçek bilim yalnızca duyu organlarımızın algıladıklarıyla yapılabilirdi.

    O dönemin tüm bilginlerinin ortak amacı, akıl yoluyla aydınlığa ulaşmaktı. Bu nedenle 18. yüzyıla Aydınlanma Çağı, bu çağın düşünce sis­temine aydınlanma felsefesi adı verildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .