18.yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin örfi vergilerin toplanma zamanlarını ve miktarlarını değiştirmesinin nedenleri neler olabilir?

Soru
, 1 Cevap 324 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Örfi vergiler, padişahın kanunnameleriyle konulan, yere ve zamana göre miktarı değişen vergilerdi.
  Örneğin Avarız vergileri savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda padişahın emriyle toplandığı için savaş olması, savaşta zafer kazanılması, savaş sırasında elde edilen ganimetlere göre zamanı ve miktarı değişirdi. Ganimetlerin 1/5’i vergi olarak alınırdı.
  Savaşa gidileceği zaman devleti güçlendirmek için vergi toplanırdı mesela
   Bölgenin şartlarına göre vergiler değiştirdi. Verimli topraklarda bulunanlardan alınan vergi farklıydı.
  Tüccarlardan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerli halktan alınan vergi farklıydı.   
  Ayrıca Osmanlı’nın Kanuni’den sonraki dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntıların etkisiyle halktan topladığı vergiyi artırdığını görüyoruz.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .