1838’de Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne olumsuz etkisi ne olmuştur?

Soru
2 Cevaplar 462 görüntüleme

Cevaplar ( 2 )

  1. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergileri düşürülürken yerli tüccarlardan daha yüksek gümrük vergisi alınmaya devam edilmiş, bunun sonucunda yabancı tüccarlarla rekabet edemeyen yerli tüccarlar iflas edince Osmanlılarda ticaret yabancıların kontrolüne geçmiştir.

  2. II. Mahmut döneminde İngiltere ile imzalanan, İngiltere’ye önemli ticari imtiyazların verildiği ve Osmanlı’yı İngiltere’nin yarı sömürgesi haline getiren antlaşma.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .