Cevap ( 1 )

  1. Osmanlıda, Klasik Dönem eğitim kurumları bozularak yetersiz kalmıştı.
    Ülke bütünlüğü göz önünde bulundurularak siyasal yeniliklerin yanı sıra eğitim politikası da Osmanlıcılık fikri etrafında belirlendi. Müslüman ve gayrimüslimler arasında hiçbir ayrım yapmaksızın yeni açılan okullarda Osmanlı vatandaşlığını pekiştirmek birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla yeni eğitim programları hazırlandı. Batı’daki eğitim kurumları örnek alınarak açılan okullar yeni eğitim ve öğretim araçlarıyla donatılmış Avrupai öğretim teknikleri bu okullarda uygulanmaya başlandı. Maarif-i Ummiye Nizamnamesi’de bu amaçla kurulmuştu.

    Bu eğitim kurumunun açılmasındaki siyasi amaç, dinsel esasa dayalı cemaat ayrımına son vermekti. Osmanlıcılık siyasetiyle, ortak bir Osmanlı vatandaşlık kimliği oluşturulmak istenmişti. Gayrı Müslim çocukların müslüman çocuklar ile birlirlikte devletin açtığı okullarda okuyabilmesi sağlanmıştı. Böylece cemaat ayrılığına dayalı dinsel nitelikli eğitim kaldırılacaktı. Ayrıca gayrımüslim cemaatlerine özgürce okul açmak ve eğitimlerini geliştirme hakkı verilerek, devletin cemaatler üzerinde süregelen sınırlandırmalarının sona ermesi amaçlanmıştı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .