Cevap ( 1 )

 1. Mudanya görüşmelerinde Türkiye’yi Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa başkanlığında bir askersel kurul temsil etmişti. İngiltere, Fransa ve İtalya adına bu Devletlerin İstanbul’daki işgal kuvvetleri Komutanları ve yardımcıları katılmıştı. Yunanistan adına General Mazarikis başkanlığında bir kurul bulunuyordu.

  Çetin tartışmalardan sonra Sözleşme İsmet (İnönü) Paşa ve Müttefik Devletler Temsilcilerince imzalanmıştır. Yunan Temsilcisi ise, yetkisi olmadığını bildirerek, Sözleşmeyi imzalamaktan kaçınmıştı. Ancak İngiliz Temsilcisi General Harrington’un, Sözleşmenin Yunanistan’ın bu tutumuna karşın Müttefiklerce uygulanacağını açıklamasından üç gün sonra, İstanbul’daki Yunan Temsilcisi Sinopulos, yalnızca bir dilek (çekince değil) ileri sürerek, Yunanistan’ın da Sözleşmeye katıldığını Müttefikler aracılığı ile Ankara Hükümetine bildirmiştir.

  Mudanya Silâh Bırakışımı Sözleşmesi , 14/15 Ekim gece yarısından başlayarak yürürlüğe girmiş, böylece Türk – Yunan savaşı da son bulmuştur.

  Doğu Trakya’nın boşaltılıp Türklere teslimi Sözleşmenin 5. Maddesi uyarınca yapılmaya başlamış ve en son Edirne’de Türk yönetimi 25 Kasım 1922 günü yerleşmiştir.

  Buna karşılık, İstanbul ve Boğazlar bölgesinin boşaltılması, 11. Madde ile Barış Antlaşmasından sonraya bırakıldığından, bu ancak 1923 yılı Ekiminde gerçekleştirilebilmiştir.

  Mudanya Silâh Bırakışımı Sözleşmesinin resmi metni için Bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, C. 23, S. 350 Ayrıca bu konuda Bak. Ali Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Ankara, 1948, s. 185-188.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .