Cevap ( 1 )

 1. Türkiye Cumhuriyeti Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Atatürk’ün “yurtta barış, dünyada barı ilkesine dayalı bir dış siyaset izledi. Bu nedenle de Türkiye, uluslararası barış ve güvenlik çabaların hemen hemen tümüne katıldı.

  Lozan’dan kalan sorunların çözülmesi

  Yunanistan’la nüfus mübadelesi sorunu çözümlendi.

  Fransa ile Hatay, yabancı okullar ve Osmanlı borçları sorunları çözüme kavuşturuldu. 

  İngiltere ile Musul sorunu sonuca bağlandı. 

  Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesi: 17 Aralık 1925’te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında “Tarafsızlık ve Saldırmazlık Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşmaya göre iki devlet birbirine saldırmayacaktı. Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğeri tarafsız kalacak ve birbirlerine yönelik siyasal düzenlemeler içinde yer almayacaklardı.  

  Barışa yönelik işbirliği çabaları: Türkiye’nin d politikadaki ana amacı, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün uluslararası alanda korunması ve sürdürülmesidir. Türkiye bu amaçla 1932’de Milletler Cemiyeti’ne girdi, iki yıl sonra da konsey üyeliğine seçildi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzaladı. Türkiye, 1934’te Balkan Antantı ve 1937’de Sadabat Paktı’yla batıda ve doğuda bir güvenlik sistemi kurarak bu bölgelerde bar politikasını güçlendirdi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .