Cevap ( 1 )

    • –  Korumacı-devletçi ekonomi politikaya yöneldi.
    • –  Dış ticaret ve döviz üzerinde devlet denetimi arttı.
    • –  İthalatta kısıtlamaya gidildi, gümrük vergileri artırıldı.
    • –  Yerli malı kullanılması özendirildi, Yerli Malı Haftası etkinliği başladı. Bunun için Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .