Cevap ( 1 )

    • –  1929 bunalımı ABD’de Newyork borsasının çöküşü ile başladı. Hisse senetlerinin kar amacıyla gerçek değerinin üstünde alınıp satılmasına dayalı aşırı spekülasyon sonucunda, ekonominin gerçek durumuyla bağlantısını kaybetmiş olan Wall Street Borsası, Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929’da çöktü.
    • –  ABD’de başlayan ekonomik kriz kısa sürede dünya bunalımına dönüştü. Çünkü ABD’nin dışsatım ve dışalımı düşmüştü. ABD bankalarının borç ve yatırımlarını sona erdirmesi üzerine Alman ekonomisi çöktü. İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri de bu durumdan etkilendi.
    • –  Bu krizle milyarlarca dolar yok oldu, çok sayıda banka arttı, insanlar açlığa sürüklendi, ihtiyaçlar takas yoluyla giderilmeye çalışıldı, kentlerde “işsizler ve evsizler ordusu” oluştu, dünyada 50 milyon işsiz ortaya çıktı, dünya toplam üretimi %42 ve toplam ticareti %65 oranında azaldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .