Cevap ( 1 )

 1. Günümüzde hayatımızın her alanında  “Nanoteknoloji” etkinliğini hissettirmektedir. 

  1954’te ilk başarılı böbrek nakli gerçekleşti. 1996’da ilk kopyalama çalışması “Dolly” adı verilen bir koyunla gerçekleştirildi. Ülkemizde de 2007 yılında “Oyalı” adı verilen ilk koyun kopyalandı. 

  1990’lardan sonra dünyada internet kullanıcı sayısı hızla arttı. 

  “Elektronik Sinema”, “Elektronik Müzik” türleri dünyada büyük bir sektör haline geldi. “korsan” sorunu gündeme geldi. 

  Askeri teknolojide komuta hiyerarşisi yerine “Ağ kurgusu” öne çıkarak küresel hedef bulma sistemi, insan hatalarını en aza indirgedi. 

  Uzay araştırmalarının yoğunlaştığı günümüzde en son ABD’ye ait Anka Kuşu (Phoenix) adlı uzay aracı 26 Mayıs 2008’de Mars’a gönderilerek 90 gün inceleme yaptı. 

  Bütün devletlerin uzay araştırmalarında kullana· bileceği bir ‘Uluslararası Uzay İstasyonu’ projesi gerçekleştirildi. 

  1986’daki “Çernobil kazası” çevre sorunlarına duyarlılığı arttırdı. “Yeşil dostu” konut projeleri ile rüzgâr gücü, güneş enerjisi ve dönüştürme teknikleri gibi çevresel enerji kaynaklarına yönelindi. Doğa dostu “Yeşil mimarlık” adı verilen bir anlayışla çevreye zarar vermeyen büyük yapılar inşa edilmeye başlandı. 

  Küreselleşme; Küreselleşme, endüstriyel gelişmeye ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal ilişkinin dünya çapında yaygınlaşması olarak tanımlanabilir. 

  1980’li yıllarla birlikte başlayan küreselleşme süreci, 1990’lı yılların başlarında Doğu Bloku’nun dağılmasıyla hız kazanmıştır. Küreselleşme sonucunda devletin ekonomideki ağırlığı azalmış, özelleştirme artmış uluslararası ticaret ve çok uluslu şirketler yaygınlaşmıştır. Küreselleşmeyle dünyadaki geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik değişimler sınır tanımadan bütün dünyayı etkisi altına almıştır. 

  Küreselleşme toplumları rekabete itmesine rağmen dünyayı adeta ‘küresel bir köye’ dönüştürmüştür. Dünyadaki küresel akışı internet yoluyla hızlandırmıştır. Aynı şekilde küreleşmenin etkisiyle sinema, müzik, spor, sanat ve benzeri birçok faaliyet uluslararası hız kazanmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .