1960–1980 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler Nelerdir?

Soru
, 1 Cevap 502 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. 13 Haziran 1961’de işgücü sıkıntısı çeken Federal Almanya ile Türkiye arasında işçi sağlanmasının esaslarını düzenleyen protokol imzalandı. 93 kişilik ilk işçi kafilesi 24 Haziran 1961’de Almanya’ya gitti. Türkiye daha sonra Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerle de benzer anlaşmalar yapmıştır. Böylece ülkeye döviz girdisi sağlandı.

  Türkiye’de 1960’ta devletin ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerinin belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve kalkınma planları hazırlamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu. 

  1962’de TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) kuruldu. 

  Türkiye’nin nükleer alandaki ilk araştırma ve eğitim kuruluşu olan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 27 Mayıs 1962’de açıldı.

  21 Kasım 1962’de Birinci Kalkınma Planı kabul edildi. Demokrat Parti zamanında “liberal ekonomi” anlayışı vardı. Şimdi ise “planlı büyüme” anlayışı benimseniyordu.

  1960–1970 yılları arasında “ithal ikameci (sanayileşme)” ile otomobil, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim malları üretilmeye başlandı.

  Ekonomideki kötü gidişatın önüne geçebilmek amacıyla “24 Ocak Kararları” alındı. Böylece Türkiye’de karma ekonomiden “serbest piyasa ekonomisi” ne geçildi. 

  1960–1980 yılları arasında sanayileşmenin hız kazanmasıyla Türkiye’de köyden kente göçler arttı ve gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıktı. 

  1 Mayıs 1964’te TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) kuruldu. TRT’nin kurulmasıyla birlikte radyoculukta ilk atılım, yayın saatlerinin artırılması oldu. Yayınlar tam güne çıkarıldı. 

  31 Ocak 1965’de Türkiye’de ilk televizyon yayını başladı. TRT, iki buçuk saatlik bir programla ilk resmi televizyon yayınını gerçekleştirdi

  19 Aralık 1966’da seri üretimine başlanan ilk Türk yapımı otomobil “Anadol” piyasaya çıktı. Anadol, Koç Holding’e bağlı Otosan Otomobil Sanayi A.Ş tarafından üretilmiştir. İmalatının %50’si Türkiye’de yapılmıştır. 

  30 Ekim 1973’te İstanbul Boğaziçi Köprüsü açıldı. 

  1973 petrol krizi ve 1974 Amerikan ambargosu nedeniyle ülkede ekonomi yeniden bozuldu. Türkiye’nin dış ödemeler dengesi ciddi biçimde bozuldu ve Türkiye hızla enflasyona sürüklendi. 

  9 Eylül 1974’te Keban Barajı ve hidroelektrik santrali açıldı. Başbakan Ecevit açılış konuşmasında “Bu bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Hızlı sanayileşmenin başlangıcıdır.” demiştir. 

  Edebiyatta Garipçilere karşı; Edip Cansever, İlhan Berk, Turgut Uyar, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya’nın öncülük ettiği İkinci Yeni Akımı ortaya çıktı. Ayrıca köy romancılığı ön plana çıktı. Bu dönemin önemli temsilcisi Fakir Bayburt’un Yılanların Öcü romanı daha sonraları beyaz perdeye de aktarıldı, 

  Şiir alanında daha çok “toplumculuk” ön plana çıktı. En önemli temsilcileri Nazım Hikmet ve Ahmet Arif’tir. Dönemin diğer bir önemli ismi şiirlerinde mistik anlayışı kullanan Necip Fazıl Kısakürek’tir. 

  1970’lerin edebiyatında Atilla İlhan, Adalet Ağaoğlu ve Vedat Türkali önde gelen isimledir. Konularında özellikle Kurtuluş Savaşı’nı ön plana çıkaran Kemal Tahir döneme damgasını vuran yazarlarımızdandır.

  Bunun yanında deneme-eleştiri türünde Nurullah Ataç, Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç; gezi-hatıra türünde Yusuf Ziya Ortaç diğer önemli yazarlarımızdandır.

  1960–1970 yılları aynı zamanda Türk tiyatrosu için de önemli bir tarih dilimi oldu. Dormen Tiyatrosu ve Birleşik Sanatçılar Topluluğu dönemin ünlü tiyatrolarıdır. Aynı zamanda Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu günlük olayları eleştirel bir biçimde ele aldı.

  1963’teki Berlin Film Festivali’nde Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” filmi Altın Ayı ödülünü kazandı. İlk kez 1964’te Antalya Film Festivali düzenlenmeye başlandı. 

  Bu dönemde “arabesk” anlayışı ve müzik tarzı ortaya çıktı. Orhan Gencebay dönemin ünlü arabesk sanatçısıdır. 1950’li yıllarda Fecri Ebcioğlu’nun öncülüğünde aranjman tarzı müzik ortaya çıktı. 1965 yılında Altın Mikrofon Yarışması düzenlenmeye başlandı. Cem Karaca ve Erkin Koray 1960’ların sonunda yaptıkları çalışmalarla Popüler Batı Müziğine yeni bir yön verdiler. 1970’te Moğollar ve

  Barış Manço gibi isimler Anadolu-Rock tarzını ortaya çıkardılar. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .