Cevap ( 1 )

 1. 1973 Yom Kippur Savaşı’nda ABD ve bazı batılı ülkelerin İsrail’e destek vermesine tepki olarak OAPEC tarafında petrol fiyatlarının yükseltilmesiyle yaşanan krizdir. 

  Petrol fiyatları bir yılda dört misli arttı. Petrol fiyatlarındaki artış Batı Avrupa’da ve Japonya’da paniğe neden oldu. Bu ülkeler İsrail’in 1967’de işgal ettiği topraklardan çekilmesini istediler.

  İngiltere 1973’te Ortadoğu ülkelerine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Ambargo sadece

  İsrail’e yönelik olarak bırakıldı. 

  ABD ise Ortadoğu politikasını değiştirmedi. Tam tersi sert bir tavır aldı ve petrol üreten ülkelerin petrol politikası, Batı’nın sanayisini çökertecek duruma gelirse, ABD’nin Basra Körfezi’ne silahlı müdahalede bulunacağını duyurdu.

  OECD; ABD, Arapların petrol silahına karşı bir de OECD (Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) çerçevesinde Milletlerarası Enerji Ajansı’nı kurdu. Bu kuruluşun amacı, petrolün sağlanmasında, kullanılmasında bir işbirliğini, dayanışmayı ve ortak planlamayı sağlamaktı. 

  Bu krizden sonra OPEC üyesi ülkeler ham petrol fiyatlarına her altı ayda bir zam yapmayı sürdürdüler ve bu durum kısa zamanda kabullenildi. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .