Cevap ( 1 )

 1. Almanya 15 Mart 1939’da Çekoslovakya’yı işgal etti ve Hayat Sahası politikasını uygulamaya koydu.  

  Hitler, Memel’i Litvanya’dan Alman yönetimine geçirdi.

  İtalya 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u ilhak etti.

  23 Ağustos 1939’da SSCB-Almanya Saldırmazlık Paktı ile Baltık Bölgesi ve Polonya iki devlet arasında paylaşıldı.

  1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgali üzerine İngiltere ve Fransa 3 Eylül’de Almanya’ya savaş ilan etti ve savaş başladı. 

  17 Eylül 1939’da SSCB’de Polonya’yı işgale başladı. 27 Eylül 1939’da Varşova’nın teslim olmasıyla Polonya haritadan silindi. 28 Eylül 1939’da iki devlet arasında bir antlaşma imzalanarak Polonya paylaşıldı.

  Almanya, 10 Mayıs 1940’tan itibaren Danimarka ve Norveç’i işgale başladı. Bu olay İngiltere’de Chamberlain Hükümeti’nin düşmesine neden oldu. “Yeni hükümeti Winston Churchill 11 Mayıs 1940’ta kurdu. Kısa sürede Hollanda(15 Mayıs 1940) ve Belçika (27 Mayıs 1940) teslim oldu. 

  Ardından dünyanın en güçlü savunma hattı olarak bilinen Maginot Hattı’nı geçerek Fransa topraklarının büyük bir bölümünü işgal etti. 

  Fransa, İngiltere ve Amerika’dan istediği yardımı alamayınca, 16 Haziran 1940’ta Başbakan Reynaud istifa etti. Yeni hükümeti mütareke taraftarı olan Mareşal Petain kurdu. Bu hükümet 22 Haziran 1940’ta Almanya ile ateşkes imzaladı.

  24 Haziran 1940’ta da İtalya ile Fransa arasında ateşkes imzalandı. Fransa, topraklarının bir bölümünü de İtalya’ya bıraktı.

  Führer İngiltere’yi de hava saldırıları ile teslim alacağı düşüncesiyle 13 Ağustos 1940’ta harekete geçmiş fakat Alman hava kuvvetleri büyük kayıplar vererek 31 Ekim 1940’ta geri çekilmiştir.   

  Almanya, Balkanlarda Romanya ve Bulgaristan ile ittifak antlaşmaları imzalayarak Yugoslavya ve Yunanistan’ı ele geçirdi, bundan sonra tüm Ege Adalarını ve Girit’i ele geçirdi (Mayıs 1941).

  Almanya, 22 Haziran 1941’de Baltık’tan Romanya’ya kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden SSCB’ye saldırıya geçerek Barbarossa Harekâtı’nı başlattı ama başarılı olamadı.

  Aynı zamanda Alman orduları güneye inerek Kırım’ı alıp Kafkaslara girdi Maikop petroller bölgesini ele geçirdi. 

  SSCB’nin 3 ay süren Stalingrad Savunması Almanların yenilgisiyle sonuçlandı (1943). Bu yenilgi Mihver Devletler için sonun başlangıcı oldu.

  10 Haziran 1940’ta İngiltere ve Fransa’ya savaş ilan eden İtalya, Kuzey Afrika’da İngiltere’ye karşı harekâta başladı.  

  Ağustos 1940’ta İtalya İngiltere’nin en önemli üssüne Süveyş Kanalı Harekâtına karar verdi.  Başarılı olmadığı gibi Bingazi’yi de İngilizlere bırakmak zorunda kaldı. 

  İtalyan ve Alman kuvvetleri 31 Mart 1941’de Kuzey Afrika’da ikinci harekâta başladılar. Önceleri başarılı olsa da sonraları bu durum bozuldu ve İngiltere İtalya’nın sömürgelerini elinden alırken, Kuzey Afrika’nın büyük bir bölümünü ele geçirdi (31 Aralık 1941). 

  1. Dünya Savaşı başladığında ABD kamuoyu Almanya’ya karşıydı. Ancak ABD başlangıçta tarafsızlık politikası izledi. Savaş Almanya’nın lehine dönmeye başlayınca tarafsızlık yasalarında bazı düzenlemelere giderek İngiltere’ye silah ve para yardımı yapmaya başladı.

  Başkan Roosevelt’in “Ödünç Verme ve Kiralama Yasası” 11 Mart 1941’de kabul edildi ve savaş sonuna kadar yürürlükte kaldı. 

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .