Cevap ( 1 )

  •     –  Japonya ile SSCB 1956’da barış antlaşması imzaladı.
  •     – Avusturya, savaş içinde işgale uğramış dost bir devlet olarak kabul edildiği için onunla antlaşma yapılmadı.
  •     –  SSCB, 1955’te Avusturya ile imzaladığı ayrı bir “Avusturya Devlet Antlaşması” ile işgale son verdi.
  •     –  Böylelikle Avusturya tam bağımsız oldu.
  •     –  Faşizm ve Nazizm gibi akımla tasfiye edildi.
  •     –  İtalya’da cumhuriyet rejimine geçildi.
  •     –  Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki halklar emperyalist devletlere karşı mücadeleye başladı.
  •     –  İtalya ve Almanya’nın toprakları işgal edildi.
  •     –  Japonya ABD orduları tarafından işgal edildi.
  •     –  Avrupa’nın yarısına hâkim olan SSCB büyük bir güç haline geldi.
  •     –  Birleşmiş Milletlerin New York’u, IMF’nin Washington’u merkez seçmesi ABD’nin gücünü ve Avrupa merkezli uluslararası sistemin sona erdiğini gösterir.
  •     –  Üretim ve ticaret olumsuz etkilendi, tarım ve sanayi geriledi.
  •     –  Avrupa ülkelerinde enflasyon görüldü. Kamu borçları arttı.
  •     –  Dolar, altın yerine kullanılabilen uluslararası para birimi oldu.
  •     –  Washington’da 45 ülkenin imzasıyla IMF kuruldu.  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kuruldu.
  •     –  Özellikle Avrupa devletlerinde savaş sonrasında ekonomi kısa sürede eski canlılığına kavuştu.
  •     –  60 milyon sivil hayatını kaybetti.
  •     –  ABD ve Batı Avrupa savaştan daha az etkilendi.
  •     –  Bu savaşta insan hakları ve uluslararası antlaşmalar ihlal edildi, insanlık suçu işlendi.
  •     –  Almanya Yahudi ve Roman azınlıkları ve muhaliflerin önemli bir kısmını toplayarak ölüm kamplarında yok etti.
  •     –  9 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu’nda “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” kabul edildi.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .