Cevap ( 1 )

 1. Yumuşama politikasının ortaya çıkışında “konvansiyonel” silahlardan “nükleer” silahlara geçiş önemli bir etken oldu. 

  1950’li yılların sonlarına doğru SSCB ve ABD nükleer silahlanma yarışında dünyayı bir nükleer savaş eşiğine getirdi. Savaşın getireceği yıkımı önlemek için ABD Başkanı Kennedy ve SSCB başkanı Kruşçev 1961 yılında Viyana’da bir araya gelerek yumuşama sürecini başlattılar.  

  1960’larda başlayan yumuşama süreci 1970’lerin başlarında rayına oturmuştur. 1975’te imzalanan Helsinki Belgesi’yle kuralları kesinleşmiştir. Helsinki Belgesi, yumuşamanın Avrupa’daki en yüksek noktasıdır. Avrupa sınırlarının dokunulmazlığı kesin olarak kabul edilmiştir.

  Yumuşama politikasına giden diğer bir sebep ise bloklar içinde yaşanan siyasi gelişmeler oldu. 

  Çin arasında devam eden güven bunalımı, Çin-ABD yakınlaşmasında etkili oldu. 

  Yugoslavya ve Romanya SSCB güdümünden kurtulmak isteyerek Batı ile diplomatik ilişkilere girmesi.  

  SSCB’nin Varşova Paktı’na bağlı güçleri kullanarak Çekoslovakya’yı işgal etmesi. 

  ABD’nin dünyadaki siyasi gelişmeler karşısında müttefiklerine danışmadan hareket etmesi ve tepki olarak Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından çekilmesi. 

  “Ping Pong Diplomasisi”  ile ABD-Çin yakınlaşması, Çin’in BM’ye üye olmasıyla sonuçlandı ve yumuşama sürecine Çin’in dâhil edilmesini sağladı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .