Cevap ( 1 )

  •  ->    Türkiye stratejik önemi nedeniyle hem Müttefik hem de Mihver Devletler tarafından savaşa çekilmeye çalışıldı.
  • ->    Türkiye’nin izlediği politika ise, savaşın dışında kalmak ve ülkeyi savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur.
  • ->    Türkiye barıştan yanaydı. Ancak Almanya’nın ve İtalya’nın yayılmacı politikaları karşısında Batılılarla, SSCB ile ilişkileriyle bağdaşacak şekilde ittifak eğilimi içine girdi.
  • ->    Türk-İngiliz-Fransız Karşılıklı Yardım Antlaşması (19 Ekim 1939): SSCB’nin Boğazlar üzerinde söz ve kontrol hakkı istemesi üzerine, Avrupalı bir devletin Akdeniz’de savaşa yol açacak bir saldırısı halinde Türkiye, İngiltere ve Fransa ile etkin işbirliği şartını kabul etti. 
  • ->    Türkiye-Almanya Saldırmazlık Paktı (18 Haziran 1941): Yunanistan’ın Almanya tarafından işgali, Bulgaristan’ın Mihver Devletler yanında savaşa girmesi, tehlikeyi Türkiye sınırına dayandırmıştı. Bu gelişmelerden sonra Almanya, Türkiye ile İngiltere arasındaki yakınlaşmayı önlemek için Türkiye’ye saldırmayacağını garanti eden bu paktı imzaladı.
  • ->    Adana Konferansı (30 Ocak 1943): 1943’ten itibaren Müttefik Devletler Türkiye’ye savaşa girmesi için baskı yapmaya başladı. Türkiye yeterli yardım yapılmadan savaşa katılmayacağını bildirdi. Casablanca Konferansı’nda İngiltere ve Amerika, Türkiye’nin savaşa katılmasıyla bir
  • ->    Balkan cephesinin açılmasına karar verdi. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Churchill durumu Türk liderlerine açıklamak için Adana’da görüşmelerde bulundu.
  • ->    Bu konferansta Türkiye’nin en geç 1943 yılı sonunda savaşa katılması istendi. Türkiye, SSCB’den emin olmadığını ve savaşa katılabilmesi için askeri takviye yapılması gerektiği üzerinde durdu. Yapılacak olan askeri yardımların tespiti konusunda anlaşmaya varıldı. Böylece Türkiye müttefiklere yakınlaşmakla beraber savaş dışında kalmayı başardı.
  • ->    Kahire Görüşmeleri (4–6 Aralık 1943): ABD Başkanı Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill, Kahire’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile görüştü. Müttefiklerin ağır baskısı karşısında İsmet İnönü ihtiyacı olan silah ve malzemenin sağlanması şartıyla prensipte savaşa katılmayı kabul etti. Ancak Türkiye’nin savunma gücü için gerekli olan silah ve teçhizat verilmediği müddetçe savaşa girmeyeceği açıkladı.
  • ->    Almanya’nın yenilgisi kesinleşince Türkiye, savaş sonrası durumla ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldı. Önce 2 Ağustos 1944’te Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesti.
  • ->    Yalta Konferansı’nda Birleşmiş Milletler Konferansı’nın 25 Nisan 1945’te San Francisco’da toplanmasına karar verilmişti. Bu konferansa 1 Mart 1945 tarihine kadar Mihver Devletlere savaş ilan etmiş devletlerin çağrılmasına karar verildi.
  • ->    Türkiye, Birleşmiş Milletlerin dışında kalmamak için 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. Ancak Türkiye, fiilen savaşa katılmadı. Çünkü Almanya 7 Mayıs 1945’te, Japonya 2 Eylül 1945’te teslim oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .