Cevap ( 1 )

  •    –   Almanya, dört devletin işgal bölgelerine bölündü, başkenti Berlin’de dörde bölündü.
  •   –  İtalya, savaşın son dönemlerinde iç çatışmalar yüzünden Mihver Devletlerden koparak Amerika’nın yanına geçti. Savaş sonrasında siyasal ve ekonomik açıdan çok kötü durumdaydı. Yeni rejimleri demokratikti ancak siyasi gerginlik devam ediyordu.
  •   –  Japonya, atom bombasının atılması nedeniyle teslim olmak zorunda kalmıştı. Savaştan sonra Amerika’nın mutlak işgali altındaydı. Ülkede bir imparator vardı ancak yetkileri kâğıt üzerindeydi. Ülkenin gerçek yöneticisi Amerika’nın Uzakdoğu Kuvvetleri Komutanı General Mac Arthur’du.
  •   –  İngiltere; savaşın galibi olsa da artık “büyük” değildi. Sömürgelerini tasfiye etmesi gerekiyordu. İngiliz yönetimindeki Hindistan ve Pakistan 1947’de bağımsız oldu. Filistin’deki İngiliz manda yönetimi kalktı.
  •   –  Fransa; Fransa’nın savaştan önceki büyüklüğü de ortadan kalkmıştı. İşgalden ancak Normandiya çıkarması ile kurtulmuştu. Savaştan sonra iç politika güçlükleri içindeydi. Denizaşırı topraklarında egemenliği tehdit altındaydı. Çin Hindi’deki-Vietnam ve Kamboçya- Fransız varlığına karşı büyük bir direniş başlamıştı.
  •   ->  Bu nedenlerle İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve İtalya’nın, savaştan sonra toparlanabilmeleri zaman aldı. Sonra da ikinci planda kaldılar.
  •   ->  Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik ve askeri güç olarak dünya politikasına yön veren iki büyük devlet vardı: ABD ve SSCB (Sovyetler Birliği).
  •   ->  SSCB ve onun getirdiği rejime karşı olan ülkeler kendilerini güvende hissetmedikleri için ABD’ye yakınlaştı.
  •   ->  1945–1960 yılları arasında uluslararası mücadeleler ve büyük devletlerin çatışmaları, insanlığı III. Dünya Savaşı’nın eşiğine getirmiştir.
  •   ->  Sıcak savaş yaşanmasa da barış tam anlamıyla sağlanamamış ve soğuk savaş yaşanmıştır.
  •   ->  Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgecilik politikası sona ermişti. Asya ve Afrika’daki tüm sömürgeler bağımsızlıklarını kazandılar. Bu da uluslararası politikaya Üçüncü Dünya Bloğu-Bağlantısızlar Bloğu denilen yeni bir gücün girmesine neden oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .