Cevap ( 1 )

  •   –  İtalya’yı Kuzey Afrika’dan çıkaran Müttefikler, Temmuz 1943’te yapılan Sicilya Çıkarmasıyla Mihver Devletleri zor durumda bıraktı. Mussolini iktidardan düştü.
  •   –  ABD ve İngiliz birlikleri 6 Haziran 1944’te Alman işgali altındaki Fransa’nın Normandiya plajına çıkarma yapmaya başladı. Müttefikler, Ağustos’ta Paris’e ulaştılar. Eylül sonunda tüm Fransa ve Belçika kurtarıldı.
  •   –  Müttefikler, Eylül 1944’te de Alman topraklarına girdi. Ruslar, Doğu Cephesi’nde genel bir taarruza geçerek Balkanlara ve Orta Avrupa’ya girdi.
  •   –  Müttefik kuvvetleri Berlin’e girdikleri sırada 30 Nisan 1945’te Hitler intihar etti. 2 Mayıs 1945’te Berlin, Müttefiklere teslim oldu. Almanya 7 Mayıs 1945’te kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylelikle Avrupa savaşı sona erdi.

  Japonya, Filipinlerde General Mac Arthur komutasındaki ABD kuvvetlerine yenildi. Leyte Savaşı’nda Japonya donanması yok edildi.   Japonya’nın tümüyle teslim alınması için 6 Ağustos 1945’te Enola Gay isimli uçakla Hiroşima’ya (Little Boy/Küçük Çocuk) ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye (Fat Boy/Şişman Çocuk) birer atom bombası attılar. Her iki şehirde ilk anda 150 bin insan öldü.

  SSCB 8 Ağustos’ta Japonya’ya savaş ilan ederek Mançurya ve Kore’nin kuzeyini ele geçirdi. 

  Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu ve 2 Eylül 1945’te Missouri zırhlısında ateşkes imzalandığı gün, tüm cephelerde II. Dünya Savaşı bitmişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .