Cevap ( 1 )

  •  -> Dünya Savaşı başlayınca Türkiye’de bir tür savaş ekonomisine geçildi. Türkiye, Savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşadı.
  •  -> Türkiye savaş döneminde bir tarım ülkesiydi. Nüfusun %70’i tarım alanında çalışıyordu.
  •  -> Türkiye savaş çıkıncaya kadar sanayi ürünlerini dışarıdan ithal ediyordu. Savaş ticareti aksatınca, Türkiye’de büyük sıkıntılar başladı.
  •  -> Türkiye tarafsızlığını koruyabilmek için çalışan nüfusun büyük bir kısmını silâhaltına aldı. Bu üretimin azalmasına, tüketimin ise artmasına yol açtı. Bu da enflasyonu hızlandırdı.
  •  -> Ülke gelirinin önemli bir kısmı savunma alanına ayrıldı. Hedeflenen ekonomik planlar ve sanayi yatırımları ertelenmek zorunda kaldı. Bu gelişmeler hükümeti bazı kararlar almak zorunda bıraktı Bunlar;
  •  -> Yersiz fiyat yükselmelerine engel olmak için narh koyma uygulaması getirildi.
  •  -> Hükümetin aldığı en önemli iç önlem 18 Ocak 1942’de çıkarılan Milli Korunma Kanunu’dur. Bu kanunla üretim ve tüketim denetlenmeye başlandı.
  •  -> Milli Korunma Kanunu’na dayanılarak Petrol Ofisi, Et ve Balık Kurumu açıldı.
  •  -> 1942’de büyük kentlerde karne uygulamasına geçildi.
  •  -> Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı gibi yeni kurumlar açıldı.
  •  -> 11 Kasım 1942’de Varlık Vergisi çıkarıldı. Önceliği ticaret ve sanayi ile uğraşan varlıklı kentlilerden alındı. Uygulamada azınlıklar üzerinde ayrımcılığa ve baskı aracına dönüştü.
  •  -> 1944’te Toprak Mahsulleri Vergisi, varlık vergisi alınmayan çiftçilerden ayni olarak alındı.
  •  -> Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanamadı.
  •  -> Tüketim mallarına yönelik kısıtlamalar ve karne uygulaması, bir süre sonra karaborsaya ve sava zenginlerinin ortaya
  •  -> 1940’ta köylülerin kendi yörelerinde ve pratik bilgilerle eğitilmesini öngören “Eğitim Enstitüleri” açılarak büyük bir eğitim hamlesi başlatıldı.
  •  -> Şiirde “Garip Akımı” bu dönemde ortaya çıktı Öncüleri Orhan Veli Kanı, Oktay Fırat ve Melih Cevdet Anday’dı.
  •  -> İstanbul Radyosu yayına geçti.
  •  -> 1940’ta İstanbul Konservatuarı açıldı.
  •  -> İç önlemler önleyici ve kısıtlayıcı idi. Bu durum ilerde İnönü’nün siyasal yenilgisini hazırladı.
  •  -> Savaş döneminde Türkiye’de kazançlar vergilendirilmesi, büyük eşitsizliklere yol açt maaşlı ve ücretli olanlar, hükümete vergilerini tam olarak öderken, özel kuruluş sahipleri kazançları gizleyerek çok az vergi ödedi.
  •  -> Türkiye II. Dünya Savaşı yıllarında tarafsızlığı korurken, bir yandan büyük bir orduyu silâhaltında tuttu, bir yandan da savaşan taraflara mal satmay sürdürdü. Türkiye’nin Almanya’ya silah yapımında kullanılan krom madeni satması, Müttefiklerin tepkisine yol açtı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .