Cevap ( 1 )

  1. 1.Mustafa’nın (1807-1808) kısa sal­tanat döneminde III. Selim’in başlat­mış olduğu yenilikler durdurularak çok sayıda Nizam-ı Cedit yanlısı da öldürüldü. IV. Mustafa Yeniçeri Oca­ğı ile 31 Mayıs 1807’de bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Kabakçı İsyanından Yeniçeri Ocağı sorumlu tutulmayacak ve buna karşılık Ocak da devlet işlerine karışmayacaktı. Bu sırada öldürülmekten kurtulmayı ba­şarmış olan yenilikçiler Rusçuk Aya­nı Alemdar Mustafa Paşa’nın etrafın­da toplanmıştı. Yenilikçiler, Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa önder­liğinde 10 bin mevcutla İstanbul üze­rine yürüdü. Alemdar Mustafa Paşa’nın Saray’a saldırdığı sırada IV. Mustafa hal’ edilmesini önlemek amacıyla III. Selim’i öldürtmüştü.

    Yenilikçilerin Saray’a karşı elde etti­ği başarı neticesinde II. Mahmut tah­ta çıkarıldı ve Alemdar Mustafa Paşa da sadrazam oldu.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .