Cevap ( 1 )

  1. Terakki ve İttihat 1907 kongresinin akabinde Makedonya’da çok hızlı bir şekilde örgütlenmiştir. Makedonya’da bu kadar hızlı örgütlenmesinin sebebi burada Os­manlı denetiminin yok denecek kadar az olmasıdır. Makedonya 1878’den beri Av­rupa devletlerinin gözetimi altındaydı. Burada başta Bulgarlar olmak üzere, Sırp ve Rum çeteciler Makedonya’yı kendi topraklarına katmak için uğraşıyorlardı. Os­manlı Devleti’nin içine düştüğü aczi Makedonya’da daha çok hissediliyordu. İngil­tere’nin Rusya ile Reval’de görüşmesi, Cemiyeti harekete geçmeye mecbur olduğu­na inandırmıştı. Reval Görüşmesi üzerine cemiyetin askerî kanadı dağa çıkarak ayaklanmayı başlatmıştır. II. Abdülhamid’in bölgeyi kontrol etmek için gönderdiği müfettişlerin cemiyet fedaileri tarafından öldürülmeleri harekâtı genişlettiği gibi Padişah’ın da direncinin kırılmasında etkili olmuştur.

    Sonuçta da Meşrutiyet 23 Temmuz 1908’de ilan edilmiştir. Terakki ve İttihat Cemi­yeti de 23 Ağustos 1908 tarihinde yayınladığı bir bildiri ile Prens Sabahattin’in cemi­yeti ile birleştiğini ve adını İttihat ve Terakki Cemiyeti yaptığını ilan etmiştir. Meşrutiyet 24 Temmuz 1908 tarihinde resmen ilan edilmiştir. Meşrutiyetin ilanını hafiyeliğin kaldırılması ve genel affın ilanı izlemiştir. 21 Ağustos 1909’da ise Meşrutiyetin ilanı olan 23 Temmuz tarihinden önce işlenen suçların affı hakkında kanun çıkmıştır. Res­mî tebliğlerde 24 Temmuz olarak görülen II. Meşrutiyet’in ilan tarihi daha sonraki dö­nemlerde İttihat ve Terakki’nin ilan tarihi olan 23 Temmuz olarak düzeltilmiştir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .