Cevaplar ( 2 )

  1. Haçlı kuvvetleri kazanılan her başarı sonrası daha da güçlü ve kuvvetli ittifaklar yaparak, Osmanlı Devletine saldırmaya devam etti. Sırp, Eflak, Erdel, Macar kuvvetleri ilerlemeye devam ediyordu.

    Bu antlaşma ile Osmanlılar Balkanlarda bir rahatlama sağlayarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardı. Ayrıca ilk defa bir sınır kavramı ortaya çıkmış ve Tuna nehri belirleyici olmuştur.

  2. Sırbistan’ın alınmasından sonra OsmanlIlar Macaristan üzerine akınlarını arttırdılar. Bu akınlardan birinde Macaristan’a bağlı Erdel topraklarına giren OsmanlI akıncıları, Erdel Beyi Hünyadi Yanoş (Jan Hunyad) tarafından yenilgiye uğratıldılar. Yanoş’un Osmanlı kuvvetlerine karşı peş peşe kazandığı başarılar, Türkleri Balkanlardan çıkarmak isteyen AvrupalIları yeniden cesaretlendirdi. Bunun üzerine Macar Kralı Ladislas’ın komuta ettiği büyük bir Haçlı ordusu 1443 yılı sonbaharında Tuna’yı geçerek Sırbistan’a girdi. Niş ve Sofya’yı ele geçiren Haçlılar Filibe’ye kadar ilerlediler. Diğer yandan Haçlılarla ittifak yapan Karamanoğulları da saldırıya geçince iki ateş arasında kalan OsmanlIlar barış istediler. Ardından da Macarlarla ilk Osmanlı-Haçlı barış antlaşması olan Edirne- Segedin Antlaşması’nı imzaladılar.
    Edirne-Segedin Antlaşması’na göre Tuna Nehri sınır olacak ve taraflar on yıl boyunca birbirleriyle savaşma¬yacağı. Bu antlaşmayla Sırbistan, Osmanlı Devleti’ne vergi veren bağımsız bir krallık haline gelecekti. Eflâk ise Macaristan’ın himayesine girmekle birlikte Osmanlılara vergi ödemeye devam edecekti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .